Představujeme Miladu Emmerovou

Představujeme vám kandidátku sociální demokracie Miladu Emmerovou, která se ve druhém kole voleb do Senátu uchází o přízeň voličů na Rokycansku.

Proč jste se rozhodla kandidovat do Senátu?

Byla jsem vyzvána třemi okresními organizacemi ČSSD (Plzeň – sever, Rokycansko, část Berounska), abych obhajovala mandát v Senátu Parlamentu České republiky. Tuto nabídku jsem neodmítla, protože horní komoru parlamentu považuji za místo, kde mohu prosazovat své politicko-odborné záměry ve prospěch všech občanů. Mohu uvést například:
 – podporu pravidelnému očkování proti infekčním nemocem;
 – podporu koordinované rehabilitaci především u nemocných v produktivním věku (léčebná, sociální, vzdělanostní, pracovní), kteří se díky jejímu zavedení vrátí k pracovní činnosti;
 – boj za nastavení koncepce zdravotnictví se zachováním účelné lůžkové péče;
 – prosazení účelné digitalizace, která by prospívala především nemocnému, nikoliv zájmu farmaceutických firem (přesvědčila jsem současného pana ministra Adama Vojtěcha, aby nechal přetvořit E-recept).

Jaké problémy trápí obyvatele obvodu, ve kterém kandidujete?

V mém volebním obvodu není uspokojivě zorganizována lůžková zdravotní péče. Jediná nemocnice je v Rokycanech. Ještě nedávno jí hrozilo zrušení, což by ochudilo náš kraj o další zařízení (nyní je v sedmi okresech jen v pěti k dispozici lůžková zdravotní péče). Významně by se tak narušila dostupnost zdravotní péče, ale i její kvalita, s možnými fatálními následky u nemocných.

Občané mě oslovují se všemi možnými problémy, které se snažím stoprocentně plnit, a to nejen jako lékařka, ale i politička, která při četných kontaktech a důslednosti mnohé prosadila. Například kanalizaci v obci Radnice, nové hasičské auto v obci Příkosice, podporu opravě kostelíčku v Lukové na Manětínsku, vydání Zdravotního průkazu především pro seniory.

Nikdo mě také nemusel nutit, abych se vložila do případu zdravotní sestry z Rumburka, která byla obžalovaná ze šesti vražd pacientů. Do případu jsem aktivně vnesla prostřednictvím obhájkyně ex offo jediný přímý důkaz, že vraždy nespáchala, neboť lékař se dopustil závažné metodické chyby a tím dospěl ke scestným závěrům. Případ jsem sepsala v podobě literatury faktu. Kniha pod názvem Případ Sestra smrt byla vydána nakladatelstvím NAVA v listopadu 2017. Paní obhájkyně získala na můj návrh v lednu tohoto roku v Brně titul Právník roku 2017 v kategorii trestního práva.

V jakém výboru byste ráda usedla po uvedení do funkce senátorky?

Ráda bych zůstala ve zdravotně-sociálním výboru, ve kterém mohu nejlépe uplatnit moje vědomosti a zkušenosti z politické praxe. Jsem také členkou Stálé komise pro rozvoj venkova, což mi umožňuje poznávání různých problémů v převážně vesnickém regionu, kde působím jako senátorka. Mezi těmito občany se cítím velmi dobře, podobně jako kdysi v mojí lékařské praxi v nemocnici.

Co uděláte jako první až složíte slib senátorky?

Samozřejmě, že mým prvním počinem bude poděkování všem voličům, kteří mi dali hlas. Věřím, že bude mezi nimi většina, kteří znají moje aktivity ve prospěch všech občanů, nejen ve volebním obvodu č. 8. Tohoto jejich ocenění si moc vážím a povzbuzuje mě do dalších činností.

Jaká je vaše legislativní priorita v Senátu?

Mým snem by bylo vytvoření aktuální strategie zdravotní péče v ČR, kdy zákonné normy by představovaly postupné kroky k jejímu naplňování. Já jsem tuto koncepci v ministerské funkci vytvořila v roce 2005, byla tehdejší vládou přijata, ale její realizace nenastala. Nastoupily totiž pravicové vlády, které vycházely prvotně z balíku peněz, ale nikoliv z potřeb racionální a kvalitní zdravotní péče, na niž má každý občan dle zákona nárok.

Podporuji každý zákon, který napravuje chyby Nečasovy vlády v režii pana ministra Drábka. Navíc oceňuji záměry současné paní ministryně Jany Maláčové, které bych jí ráda pomohla prosadit. Zlatým hřebem by byla kvalitní důchodová reforma, většinově přijatá oběma komorami parlamentu.

Blogy