Socialistická internacionála

Socialistická internacionála (SI, anglicky Socialist International) je celosvětová organizace sdružující sociálně demokratické, socialistické, labouristické, případně též sociálně-liberální politické strany a hnutí.

Ve své současné podobě existuje od roku 1951, kdy byla ustavena na sjezdu ve Frankfurtu. Současným prezidentem je George A. Papandreou z Řecka. SI je řízena Kongresem, který se schází každé tři až čtyři roky, a Radou, která se schází dvakrát ročně a zahrnuje členské strany a organizace. Sekretariát Socialistické internacionály sídlí v Londýně, při SI existují výbory a pracovní skupiny, vytvářející stanoviska a programy na témata jako svoboda, spravedlnost, solidarita, migrace, lidská práva, globalizace, Blízký východ, kurdská otázka aj. Zpočátku měla pouze několik členů mimo Evropu, hlavní nárůst členství nastal v devadesátých letech. Českým zástupcem při Internacionále je ČSSD jako plnohodnotný člen. SI ideově navazuje na předválečnou Druhou internacionálu. Jako nevládní organizace má konzultativní status při OSN. Více o Socialistické internacionále na www.socialistinternational.org

www.socialistinternational.org

Blogy