Klub seniorů České strany sociálně demokratické

Klub seniorů České strany sociálně demokratické je zájmovým hnutím členů ČSSD vyššího věku.

Členové Klubu seniorů České strany sociálně demokratické jsou zaměřeni na aktivní politickou práci i zájmovou činnost a tvoří nedílnou součást ČSSD. Členy tvoří muži i ženy – členové ČSSD – po dosažení 60 let věku. Orientují se především na návrhy řešení seniorské problematiky uvnitř i vně strany. Ve své činnosti se řídí Statutem, který byl schválen Celostátní konferencí v únoru 2019.

V současné době evidují cca 1.300 členů ve všech regionech ČR. Celkový počet seniorů v ČSSD dosahuje téměř 6.000, což je takřka polovina členské základny.

Smyslem práce Klubu seniorů je aktivizovat starší členy strany, především bývalé veřejně činné osobnosti, k všestrannému napomáhání plnění programu strany zejména v oblasti zlepšování života seniorské populace a to prostřednictvím práce jak v odborných komisích ČSSD i Klubu seniorů, tak i v orgánech strany.

Zakladatelem byl v roce 1991 čestný předseda ČSSD Slavomír Klaban a další členové ČSSD, kteří vstoupili do strany vesměs před rokem 1948, včetně těch, působících v exilu.

Okresní a krajské výbory Klubu seniorů pracují v převážné většině okresů a krajů České republiky jako součásti příslušných organizací ČSSD. Všechny Krajské výbory jsou zastoupeny v Celostátním výboru Klubu seniorů.

Klub seniorů je členem Evropské seniorské organizace (ESO), založené v roce 2001 Evropskou sociálně demokratickou stranou (PES) při Evropském parlamentu.

Kontakty:

předseda Klubu seniorů:
Mgr. Jan Prokeš
Lidový dům, Hybernská 1033/7
110 00 Praha 1
Česká republika
telefon: 725122912
e-mail: ks@socdem.cz

tajemník Klubu seniorů:

Jaroslav Šebek
telefon: 724357750
e-mail: ks@socdem.cz

webové stránky: http://ks.socdem.cz/

 

Pražský kraj:
ing. Rudolf Hodek, předseda
telefon: 603297233
e-mail: hodek.rudolf@seznam.cz

Středočeský kraj:
Dr. Jan Fára, předseda
telefon: 737410845
e-mail: olesnicky@volny.cz

Jihočeský kraj:
Josef Antoš, předseda
telefon: 607961010
e-mail: arnostjosef@seznam.cz

Plzeňský kraj:
Václav Špaček, člen KV
e-mail: vaclavspacek@email.cz

Karlovarský kraj:
František Dub, předseda
telefon 728227134
e-mail: f.dub@email.cz

Ústecký kraj:
Karel Strakoš, předseda
telefon: 602410543
e-mail: karel.strakos@seznam.cz

Liberecký kraj:
Petr Drobný, předseda
telefon: 721955401

Královéhradecký kraj:
František Škvařil, předseda
telefon: 604929888
e-mail: f.skvaril@seznam.cz

Pardubický kraj:
Petr Kolman, předseda
telefon: 724209657
e-mail: kolman.pet@seznam.cz

Kraj Vysočina:
Ing. Zdeněk Bervid, předseda
e-mail: zbervid@seznam.cz

Kraj Jihomoravský:
Jan Kowalski, předseda
e-mail: jan.kowalski@volny.cz

Olomoucký kraj:
Ing. František Minařík, předseda
telefon: 775242659
e-mail: fana.minarik@ seznam.cz

Moravskoslezský kraj:
RNDr. Marcela Stonišová, předsedkyně
telefon: 736607206
e-mail: marcelastonisova@seznam.cz

Zlínský kraj:
Jiří Haas, předseda
e-mail: jiri.haas@email.cz

Blogy