Klub seniorů České strany sociálně demokratické

Klub seniorů České strany sociálně demokratické je zájmovým hnutím členů ČSSD vyššího věku.

Jeho členem v místě nebo okrese se může stát každý člen nebo členka ČSSD, jenž dosáhl/a věku 60 let. Smyslem Klubu seniorů je aktivizovat starší členy strany k všestrannému napomáhání plnění programu strany, zejména se zřetelem na uplatnění sociálně demokratických tradic. Jeho cílem je posilovat při plném respektování přirozené názorové pestrosti sjednocující tendence v ČSSD, opírající se zejména o demokratické tradice ČSSD a ČSR, o humanitární odkaz T. G. Masaryka a E. Beneše a moderní principy sociálně demokratického hnutí. Jeho zakladatelem byl čestný předseda ČSSD Slavomír Klaban a další členové ČSSD, kteří vstoupili do strany vesměs před rokem 1948.

ks.socdem.cz

Blogy