Proč volit ČSSD

Podpořte svobodu, solidaritu a spravedlnost, podpořte sociálně odpovědný rozvoj naší země.

Česká strana sociálně demokratická je stranou hlásící se více než 130 let k hodnotám svobody, spravedlnosti a solidarity. Hlásí se k vizi sociálně spravedlivé demokratické společnosti, kde podíl na společenském blahobytu mají všichni občané bez rozdílu sociálního původu, etnické příslušnosti nebo náboženského přesvědčení. Usiluje o všestranný rozvoj člověka a jeho tvůrčího potenciálu.

Odmítá vizi egoistické společnosti, kde právo na štěstí mají pouze ti silní. Zastává názor, že společnost, založená na blahu všech, je morálně lepší než společnost, kde šanci na štěstí mají pouze ti majetní. Přijímá tržní hospodářství, ale odmítá tržní společnost založenou na podřízení všech společenských vztahů logice tržního zisku. Hlásí se k západoevropské koncepci sociálního státu, který prostřednictvím univerzálního sociálního zabezpečení chrání občana proti nepřízni osudu, nemoci, stáří či ztrátě zaměstnání.

Sociálně demokratické hodnoty jsou aktuální právě dnes, kdy naše společnost čelí bezprecedentnímu útoku na sociální stát ze strany české pravice. Vláda premiéra Nečase postrádá koncepční hospodářskou politiku, kterou nahrazuje nesmyslnými škrty. Bere peníze hasičům, policistům i jiným zaměstnancům veřejného sektoru. Vláda se chystá vyvést peníze z důchodového systému ve prospěch soukromých penzijních fondů. Zvyšuje DPH a tím i cenu knih, potravin a léků. Tato vládní opatření postihnou zejména důchodce a rodiny s dětmi. Na místo, aby vláda řešila problémy země, zabývá se sama sebou a svými korupčními skandály.

Sociální demokracie představuje jedinou demokratickou alternativu vůči politice Nečasovy vlády. Prosazuje spravedlivý daňový systém, důchodový systém založený na průběžném systému a mezigenerační solidaritě, zdravotní péči dostupnou všem bez ohledu na výši jejich přijmu.

Blogy