Email zkailova@seznam.cz
Rodinný stav dcera, syn
Vzdělání Střední zdravotnická škola, obor zdravotní laborant, Vysoká škola politických a společenských věd v Kolíně, bakalářský titul
Motto Mým cílem působení v politice je zejména podpora mladých rodin s dětmi, hendikepovaných lidí a seniorů. Chtěla bych zúročit zkušenosti, které jsem získala za léta práce v komunální politice.
Profesní zkušenosti od 2000 členka České strany sociálně demokratické, 2002-2006 - členka Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – město, 2006-2014 - členka Zastupitelstva a Rady Statutárního města Ústí nad Labem, 2008-2014 - náměstkyně primátora Statutárního města Ústí nad Labem pro sociální oblast, školství, životní prostředí, cestovní ruch, kulturu a sport
Zájmy a záliby rodina, četba, hudba, divadlo, film, procházky v přírodě, plavání
Kraj Ústecký