Rodinný stav ovdovělý, 2 dcery
Vzdělání Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (1980)
Profesní zkušenosti Dříve působil jako středoškolský učitel na Středním odborném učilišti v Moravské Třebové a poté na gymnáziu tamtéž.
Zájmy a záliby historie, četba, lyžování, turistika a vaření
Další zajímavosti člen ČSSD od roku 1996