Rodinný stav ženatý, 1 dítě
Vzdělání v roce 1991 absolvoval lékařskou fakultu na Vojenské lékařské akademii JEP v Hradci Králové a Lékařské fakultě Univerzity Karlovy
Motto Pacienti mi důvěřují, věřte mi dál i Vy.
Poslední zaměstnání Člen Senátorského klubu, vedoucí lékař chirurgického oddělení, jednotky intenzivní péče, zastupitel Karviné, Lékař chirurgického oddělení NsP Karviná Ráj
Další zajímavosti člen ČSSD od roku 2009
Telefon +420 724 514 492

Můj příběh

Během svého působení v Senátu se mi podařilo dosáhnout mnohých pozitivních změn pro náš region a stát. Důležité je také pro mne, že jsem neodešel od svých pacientů a dále se mohu věnovat povolání lékaře v karvinské nemocnici, které je pro mne srdeční záležitostí. Lidé do mne jako lékaře a zároveň senátora vkládají důvěru a jsem rád, že mohu využít poté všechny získané podněty ke konkrétnímu  řešení v Senátu.

V Senátu se zabývám zejména tématy související s mým profesním oborem a především našeho regionu.

Jsem dlouholetým členem Ústavně – právního výboru Senátu a také jsem členem Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu.

Spolu  mými kolegy z ÚPV jsem i já byl zpravodajem u řady klíčových návrhů či jejich novel. Např. zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, zákona o státní sociální podpoře nebo zákona o veřejném zdravotním pojištění dále zákonu o sociálních službách, zákon o zdravotních službách, zákon o léčivech, zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, zákon o ochraně veřejného zdraví, ale také dalších klíčových zákonů tykající se bezpečnosti a vymahatelnosti práva.

Mé další profesní aktivity mimo práci v Senátu Parlamentu České republiky, kde mohu využít svých profesních znalostí a podmětů z mnohých setkání v regionu byla např. spolupráce s Akademií věd ČR – ústavem experimentální medicíny při realizaci projektu zaměřeného na karvinské novorozence, který byl spuštěn v NsP v Karviné, projednávání petice za snížení věkové hranice pro odchod horníků do důchodu a nově také iniciuji projednávání žádosti o zmírnění zákona o důchodovém pojištění – týkající se asi 200 zaměstnanců OKD.

Proč bych chtěl opět kandidovat …

Nerad odcházím od rozdělané práce, stále mám mnoho vizí a plánů, co udělat pro náš region, aby se nám tady lépe žilo. Nešel jsem do politiky proto, abych zbohatl, či abych sestal součástí podivných bratrstev. Chci dobře zastupovat zájmy spoluobčanů našeho krásného a rázovitého regionu a tím prosazovat cíle a hodnoty, které považuji za správné. Za své dvě volební období ve vrcholové politice jsem se mnoho naučil a mám nač navázat. V uplynulých letech jsem dokázal, že i po zvolení do křesla senátora lze zůstat nohama na zemi. I jako senátor jsem pořád lékařem, zvyklým naslouchat svým pacientům a spoluobčanům.

Chci pokračovat a v práci v oblastech, které známa jsou mi blízké – zdravotnictví, sociální politika, ozdravění karvinského regionu. Rád bych opět spojil zkušenosti z mé profese lékaře a také znalosti problémů jednotlivých měst a obcí a pomohl jim ve funkci senátora hájit jejich práva. Chci přispět k řešení nejpalčivějších oblastí, které trápí náš region a jsou dlouhodobou výzvou pro celý region, který má své nepřehlédnutelná specifika. 

Především si myslím, že karvinský region je neprávem opomíjen ať už v otázkách sociálních, zdravotních, životního prostředí či nezaměstnanosti. Patří zde především otázka, jak přilákat nové lidi s chutí ve městě bydlet a podnikat.

Média neprezentují Karvinsko zrovna nejpřívětivěji, což mne velmi mrzí. I dle slov primátora Karviné Ing. Jana Wolfa, že když se do budoucna nic zásadně nezmění, lidé budou dále z Karviné a okolí odcházet. Je třeba přemýšlet v dlouhodobém časovém horizontu. S tímto nelze než souhlasit. Jedním s projektů, jež můžou situaci řešit je „Karviná všemi deseti“. Tento projekt zahrnuje všechny oblasti a má přesný plán jak situaci řešit. A tady je velmi důležitá spolupráce s ministerstvy, krajem a získávat tak zdroje na realizaci z evropských fondů a  dalšíchprogramů.

Lidé zde mněli vždy z důvodu velké koncentrace těžkého průmyslu výrazně horší podmínky k životu než jiných regionech, ale nikdy se nevzdali, proto má pro mě smysl v Senátu bojovat za každou, byť drobnou věc která našemu regionu pomůže. Žije tady velké množství vzdělaných, úspěšných, čestných a pracovitých lidí, kterých si nesmírně vážím. Pochází odsud mnoho významných podnikatelů, vědců, lékařů, ale i umělců a sportovců. Byly zde také v 19. století vybudovány Darkovské lázně, které dosáhly evropského významu, či Slezská Univerzita, která rozšiřuje své obory a zajišťuje tak větší uplatnitelnost absolventů na trhu práce a současně přiláká nové studenty z celého Česka, ale také ze zahraničí. V regionu je mnoho krásných míst, jakými jsou například Slezské Beskydy, nesčetné přehrady a zámky. Není to však pouze Karviná, dalším městem, které je mediálně prezentováno jako „nejhorší místo k životu“ je Orlová. A opět je to zkreslená informace, prezentovaná jednostranně, s kterou nemohu zásadně souhlasit. Kdokoliv k nám přijede z jiných koutů ČR nebo i ze zahraničí očekává měsíční krajinu a občany na úrovni „rozvojových zemí“! /dle informací s medií/ všichni do jednoho jsou překvapeni úrovní poskytovaných služeb, zelení měst, četnými možnostmi volnočasových aktivit a také vysokou úrovní vzdělávání.

V regionu se za posledních šest let v oblasti zdravotnictví mnoho změnilo. Jsem stále pro zachování široké dostupnosti zdravotní péče, efektivní ekonomický a personální rozvoj ambulantního a nemocničního sektoru.

Přes mé veškeré snahy došlo k uzavření poskytování akutní péče Orlovskou nemocnicí na základě rozhodnutí krajského zastupitelstva o optimalizaci poskytování zdravotní péče orlovskou částí NsP. Karviná, její důsledky znamenají úplné ukončení poskytování akutní lůžkové péče ve všech fungujících oborech orlovské nemocnice se všemi důsledky ve zhoršení dostupnosti zdravotní péče pro občany Orlové a okolí. Je nutné podotknout, že kraj jako zřizovatel má právo na změny ve struktuře poskytované péče, ale také má zásadní povinnost zajistit širokou dostupnost zdravotní péče pro své občany. A zde jsem na pochybách zda, této zásadní povinnosti kraj dostojí. Jsem rozmrzelý, když někdo vypočítává úspory šetřením na zdraví lidí a naproti tomu v rozpočtu kraje se dle mého názoru najde mnoho položek v hodnotách mnohonásobně převyšující náklady na udržení provozu nemocnice v Orlové.

V každém našem městě a obci je mnoho problémů. Jedna z aktuálních otázek se týká sociální oblasti, ať se jedná o podporu rodin s dětmi, nezaměstnaných nebo sociálního bydlení. Jsem především pro to, aby pracujícím lidem narůstaly minimální mzdy. Současně vnímám jako závažný problém přiznávání sociálních dávek, mnohdy velkorysých a zneužívaných lidmi, kteří práci záměrně odmítají a proto jsem zastáncem pro efektivní změny zákonů o pomoci v hmotné nouzi, sociálního bydlení a dalších zákonů, které zamezí zneužívání sociálních dávek lidmi, kterým se nechce pracovat a skončí s kupčením se sociálním bydlením a byznysem s chudobou. Stojím za maximální podporu mladých rodin s dětmi.  Důstojný život pro seniory a handicapované. Zachování dynamiky valorizace důchodů. Jsme pro bezpečné ulice měst a obcí, spravedlnost a  vymahatelnost práva pro všechny a mnoho dalšího co nám pomůže zlepšit náš společný život!