Poslanci

Mgr. Roman Sklenák

Předseda Poslaneckého klubu ČSSD

Jan Hamáček

Předseda Poslanecké sněmovny, místopředseda ČSSD

JUDr. Jan Chvojka

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, místopředseda Poslaneckého klubu za Pardubický kraj

MUDr. Jaroslav Krákora

místopředseda Poslaneckého klubu za Ústecký kraj

Ing. Antonín Seďa

místopředseda Poslaneckého klubu za Zlínský kraj

JUDr. Štěpán Stupčuk

člen Poslaneckého klubu za Prahu

Mgr. Dana Váhalová

místopředsedkyně Poslaneckého klubu za Moravskoslezský kraj

Ing. Roman Váňa

místopředseda Poslaneckého klubu za Olomoucký kraj

Ing. Václav Votava

místopředseda Poslaneckého klubu za Plzeňský kraj

MUDr. Pavel Antonín

člen Poslaneckého klubu za Kraj Vysočina

Ing. Jiří Petrů

člen Poslaneckého klubu za Jihomoravský kraj

Pavel Ploc

člen Poslaneckého klubu za Liberecký kraj

Karel Černý

člen Poslaneckého klubu za Kraj Vysočina

Bc. Adam Rykala

člen Poslaneckého klubu za Moravskoslezský kraj

Richard Dolejš

člen Poslaneckého klubu za Středočeský kraj

Jaroslav Foldyna

člen Poslaneckého klubu za Ústecký kraj

MUDr. Pavel Holík

člen Poslaneckého klubu za Olomoucký kraj

Miroslava Strnadlová

členka Poslaneckého klubu za Zlínský kraj

Ing. Václav Klučka

člen Poslaneckého klubu za Moravskoslezský kraj

JUDr. Jeroným Tejc

člen Poslaneckého klubu za Jihomoravský kraj

MUDr. Jiří Koskuba

člen Poslaneckého klubu za Prahu

Ing. Milan Urban

člen Poslaneckého klubu za Středočeský kraj

Ladislav Velebný

člen Poslaneckého klubu za Moravskoslezský kraj

PhDr. Lubomír Zaorálek

člen Poslaneckého klubu za Moravskoslezský kraj

Mgr. Jiří Zemánek

člen Poslaneckého klubu za Olomoucký kraj

Ing. Václav Zemek

člen Poslaneckého klubu za Středočeský kraj

Mgr. Stanislav Huml

člen Poslaneckého klubu za Středočeský kraj

Mgr. Igor Jakubčík

člen Poslaneckého klubu za Plzeňský kraj

Bc. František Adámek

člen Poslaneckého klubu za Prahu

Mgr. Vlasta Bohdalová

členka Poslaneckého klubu za Jihočeský kraj

Jaroslav Zavadil

člen Poslaneckého klubu za Prahu

MUDr. Jiří Běhounek

člen Poslaneckého klubu za Kraj Vysočina

Mgr. Marie Benešová

členka Poslaneckého klubu za Ústecký kraj

Jan Birke

člen Poslaneckého klubu za Královéhradecký kraj

PhDr. Robin Böhnisch

člen Poslaneckého klubu za Královéhradecký kraj

Milan Chovanec

člen Poslaneckého klubu za Plzeňský kraj

Ing. Vlastimil Gabrhel

člen Poslaneckého klubu za Jihomoravský kraj

MUDr. Pavel Havíř

člen Poslaneckého klubu za Pardubický kraj

MVDr. Barbora Jelonková

Členka Poslaneckého klubu za Moravskoslezský kraj

Bc. Zuzana Kailová

členka Poslaneckého klubu za Ústecký kraj

Mgr. Petr Kořenek

člen Poslaneckého klubu za Zlínský kraj

Ing. Jan Mládek, CSc.

člen Poslaneckého klubu za Jihočeský kraj

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha

člen Poslaneckého klubu za Liberecký kraj

Bc. Zdeněk Syblík

člen Poslaneckého klubu za Středočeský kraj

Ing. Lubomír Toufar

člen Poslaneckého klubu za Jihomoravský kraj

Ing. Václav Valhoda

Člen Poslaneckého klubu za Jihočeský kraj

Ing. Markéta Wernerová

členka Poslaneckého klubu za Karlovarský kraj

Naše klíčové osobnosti a jejich rezorty

Kdo je za co odpovědný

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka

Milan Chovanec

Milan Chovanec

Jan Hamáček

Jan Hamáček

Roman Sklenák

Roman Sklenák

Milan Štěch

Milan Štěch

Petr Vícha

Petr
Vícha

Vladimír Špidla

Vladimír Špidla

Ekonomika

Martin Starec

Martin Starec

Václav Votava

Václav Votava

Jan Mládek

Jan Mládek

Sociální
politika
a zaměstnanost

Jan Mládek

Jan Mládek

Michaela Marksová

Michaela Marksová

Zdraví a rodina

Michaela Marksová

Michaela Marksová

Lenka Teska Arnoštová

Lenka Teska Arnoštová

Svatopluk Němeček

Svatopluk Němeček

Vzdělávání, kultura
a sport

Lenka Teska Arnoštová

Lenka Teska Arnoštová

Kateřina Valachová

Kateřina Valachová

Vlasta Bohdalová

Vlasta Bohdalová

Doprava

Jaroslav Foldyna

Jaroslav Foldyna

Jan Birke

Jan
Birke

Spravedlnost
a justice

Jiří Dienstbier

Jiří Dienstbier

Jeroným Tejc

Jeroným Tejc

Jan Chvojka

Jan Chvojka

Bezpečnost

Václav Klučka

Václav Klučka

Roman Vaňa

Roman Vaňa

František Bublan

František Bublan

Antonín Seďa

Antonín Seďa

Zahraniční politika

Lubomír Zaorálek

Lubomír Zaorálek

Miroslav Poche

Miroslav Poche

Pavel Poc

Pavel
Poc

Olga Sehnalová

Olga Sehnalová

Zemědělství a ekologie

Pavel Poc

Pavel
Poc

Ladislav Velebný

Ladislav Velebný

Dana Váhalová

Dana Váhalová

Jan Hajda

Jan
Hajda

Naše organizace a partneři ČSSD