Rodinný stav ženatý, 1 dítě
Vzdělání V roce 1999 absolvoval Soukromé Masarykovo klasické gymnázium, Říčany u Prahy, 2000 – 2005 Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze, obor: Studium humanitní vzdělanosti (Bc.), 2005 – 2007 Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, studijní program: Historické vědy, spec.: České novověké dějiny (Mgr.), 2009 Obhajoba rigorózní práce na FF UK, specializace: České moderní dějiny (PhDr.), 2016 Obhajoba disertační práce na FF UK, Novinář a politik Hubert Ripka (Ph.D.)
Motto Zejména ty věci, o kterých nemůže rozhodovat jen jedinec sám, mě nejvíce zajímají
Současné zaměstnání PR Specialist, tiskový mluvčí podnikatelských cen
Poslední zaměstnání 2015 – 2017 tiskový mluvčí / vedoucí tiskového oddělení Úřadu pro ochranu osobních Údajů (ÚOOÚ), 2010 – 2014 zástupce tiskové mluvčí / vedoucí tiskového oddělení Úřadu pro ochranu osobních údajů, 2008 – 2009 analytik Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV)
Profesní zkušenosti Publikační činnost: Pavlát, D.: Novinář a politik Hubert Ripka. Člověk, který nemlčel. Praha, Academia, 2019. Pavlát, D.: Novinářská a politická dráha Huberta Ripky do vyvrcholení mnichovské krize na počátku října 1938 a jeho odchodu do exilu. In: Moderní dějiny, 2/2009, s. 65–129. Příležitostné články pro Řízení školy
Zájmy a záliby české a československé dějiny, tenis, poznávání českých zemí.