Rodinný stav Ženatý, dvě děti
Vzdělání Obor biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1988, titul RNDr.)
Motto Pro zdravou Evropu
Profesní zkušenosti Vedoucí delegace ČSSD a člen Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů, Místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Náhradník v Rozpočtovém výboru, Koordinátor a člen Speciálního vyšetřovacího výboru k postupu unie pro povolování pesticidů, Člen Delegace ve výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem, Náhradník Delegace pro vztahy s Japonskem, Předseda Skupiny pro klimatické změny, biodiverzitu a udržitelný rozvoj, Místopředseda Skupiny poslanců proti rakovině, Předseda Skupiny poslanců pro digestivní zdraví, Čestný předseda Skupiny pro dobré podmínky zvířat, Člen Skupiny pro ochranu zvířat ve volné přírodě, Člen Skupiny proti alergiím a astmatu, Zakladatel a člen Pracovní skupiny poslanců zabývající se ukládáním energie a podporující Evropskou bateriovou alianci (iniciativa EK a evropského průmyslu), Člen federalistické parlamentní skupiny (MEP Spinelli Group)
Jazyky Anglický, ruský
Blogy Aktualne.cz