Rodinný stav ženatý, 2 děti
Vzdělání Roku 1961 absolvoval Gymnázium v Plzni, 1961–67 LF UK v Plzni, všeobecné lékařství s titulem MUDr., 1995 Obhájena disertační práce na 1. LF UK v Praze na téma Klinická imunologie, 2011 Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru dětské lékařství od ČLK
Motto Nenaučíš-li se v mládí pracovat, ve stáří se Ti práce stane nesnesitelnou.
Současné zaměstnání 2002 – dosud VŠ v Plzni, později Západočeská universita Plzeň, Fakulta zdravotnických studií ve funkci odborný asistent, od roku 2017 zástupce primáře novorozeneckého odd. Mulačovy nemocnice a odborných ordinací nemocnice
Poslední zaměstnání 1967 – 72 Nemocnice v Klatovech, dětské oddělení, 1973 – 78 MÚNZ Plzeň- l. poliklinika a vedoucí odborných ordinací, 1978 – 90 Dětská klinika Plzeňordináře, vedoucí odd. velkých dětí, 1992-1997 člen představenstva lékařské komory Plzeň jih, 1991 – 97 Mulačova nemocnice Plzeň - vedoucí lůžkového oddělení a odborných poraden a Poliklinika Nepomuk - odborný zástupce polikliniky, 1997 – 2017 Mulačova nemocnice, ve funkci primáře novorozeneckého oddělení a odd. Odborných ordinací, 2002 – dosud VŠ v Plzni, později Západočeská universita Plzeň, Fakulta zdravotnických studií ve funkci odborný asistent, od roku 2017 zástupce primáře novorozeneckého odd. Mulačovy nemocnice a odborných ordinací nemocnice
Jazyky angličtina, němčina a ruština
Zájmy a záliby aktivní účast na Mistrovství republiky v běhu Běchovice - Kunratice, práce na zahradě, manuální práce jako požitek, společně s nynějším primářem chirurgické kliniky ocenění Železný muž (2003)

Můj příběh

O politiku se zajímám prakticky celý svůj život. Cely svůj život, tedy po skončení studií pomáhám lidem svými medicínskými zkušenostmi a znalostmi. Rád bych tyto dva směry propojil. Při řešení problémů, které se vyskytly ve městě Plzni, za tři volební období, kdy jsem byl Zastupitelem města Plzně, jsem se několikrát účastnil  jednání  na ministerstvech, jednal jsem s poslanci či senátory nebo s představiteli vlády. Vždy jsem se snažil, pokud se řešily na zasedáních zdravotní otázky, předkládat relevantní informace, které díky mému stálému pracovnímu poměru v nemocnici, byly vždy aktuální. Nezaostával jsem ale ani napříč jinými obory, jako například pomoc Plzeňské filharmonii apod. Díky mé lékařské praxi se také setkávám s velkým počtem lidí, pacientů, rodičů, kdy spolu často hovoříme o problémech, které je trápí a které se přímo netýkají zdravotnictví. Na tomto základě a na základě výzvy několika vysoce postavených lidí jsem došel k závěru, že pokud mohu něco změnit, musím být ještě více aktivní, a proto kandiduji do Senátu PČR. Věřím, že jeden člověk může změnit svět.