Rodinný stav manželka a dvě děti
Vzdělání 1976 absolvoval Gymnázium ve Stříbře, 1976 - 1980 studium na Pedagogické fakultě v Plzni (tehdy samostatná fakulta, dnes součást Západočeské univerzity v Plzni), titul Mgr.
Motto Slušně a poctivě
Poslední zaměstnání 1982 - 1993 učitel ZŠ Planá, 1993 - 2002 učitel ZŠ ve Stříbře, 2002 - 2006 místostarosta města Stříbro (zpočátku jako nestraník), 2006 - 2014 starosta města Stříbro (ČSSD) , 2008-2020 senátor PČR za obvod č. 3 - Cheb (ČSSD), Místopředseda Senátorského klubu ČSSD, Předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, člen Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR
Jazyky ruština, němčina, angličtina
Zájmy a záliby včelaření, chalupa a zahrada, turistika, divadlo, od roku 1977 dosud organizování letních dětských táborů

Můj příběh

„Po celý svůj život jsem Západočech. Žákovské vzpomínky jsou spojeny se Sušickem, ty studentské se Stříbrem a Plzní. Zde mám svou rodinu, přátele a spolupracovníky. V posledních dvanácti letech se k nim připojili i známí, kamarádi a kolegové z Chebska. Ti všichni mi pomáhají vytvářet si názor na skutečné potřeby občanů pohraničních regionů a zároveň jsou pro mne zpětnou vazbou na zákony přijímané Parlamentem České republiky.

Po dlouhém rozmýšlení jsem se rozhodl podruhé obhajovat svůj mandát za senátní obvod č. 3 – Cheb. Rád bych využil zkušeností a kontaktů získaných za dobu svého působení jednak v Senátu, ale hlavně na Chebsku a Tachovsku mezi představiteli obcí a měst Plzeňského a Karlovarského kraje, poznatků ze setkávání se sportovci, hasiči, policisty, zdravotníky, chovateli, zahrádkáři, myslivci a zástupci dalších spolků, státních úřadů i neziskových organizací.

Troufám si tvrdit, že po své více než dvacetileté praxi pedagoga mám porozumění pro potřeby školství, podobně jako po dvanáctileté zkušenosti na radnici ve Stříbře i pro zájmy starostek a starostů. Posledních šest let mám tu čest být předsedou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. V této pozici mohu porovnávat zkušenosti samospráv z celé České republiky. Problémy venkovských regionů (dopravní obslužnost, dostupnost zdravotní péče, zachování málotřídních škol, udržení sítě drobných prodejen, podpora podnikání, odliv obyvatel menších obcí apod.) bych se rád zabýval i nadále, protože je třeba mít na paměti, že Českou republiku netvoří jen Praha, Plzeň nebo Karlovy Vary.“