Rodinný stav Vdaná, má dvě dcery
Vzdělání Přírodovědecká fakulta UK
Poslední zaměstnání Ministryně práce a sociálních věcí
Profesní zkušenosti V minulosti také působila jako expertka programů rovných příležitostí neziskové organizace Fórum pro rodinu a jako pedagožka v Jedličkově ústavu. Mezi lety 1997 a 2004 pracovala v obecně prospěšné společnosti Gender studies jako ředitelka pro oblast styk s veřejností. Do roku 2006 byla ředitelkou odboru rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Od roku 2006 je zastupitelkou městské části Praha 2, kde pak vykonávala mezi lety 2010 a 2012 funkci radní městské části. Byla také místostarostkou Prahy 2. V letech 2009 a 2010 pak byla ředitelka Odboru rovných příležitostí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Další zajímavosti Dlouhodobě se zabývá postavením žen a mužů ve společnosti, otázkami ženských práv a rodinnou politikou, na tato témata přednáší, publikuje články, vystupuje v médiích. Je spoluautorkou knihy Na cestě do Evropské unie: průvodkyně nejen pro ženy a autorkou knihy Rodina a práce - jak je sladit a nezbláznit se. Externě vyučovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Je neteří filosofa Julia Tomina a jeho manželky spisovatelky Zdeny Tominové, bývalé mluvčí Charty 77.
Blogy Aktualne.cz