Email jstedron@seznam.cz
Vzdělání 1999 – 2000 Vyšší odborná škola publicistiky, 2000 – 2007 FF UK, obor Teorie kultury/ Kulturologie. 2016 obhajoba Ph.D. na FF UK (téma práce: Historie a současnost afirmativních opatření v USA)
Motto Praha dostupná. Budu podporovat dostupné bydlení, regulaci Airbnb, dostupnou kulturu a daňové asignace.
Současné zaměstnání Ředitel Domu národnostních menšin, o.p.s., Předseda odborné komise ČSSD pro lidská práva a rovné příležitosti
Poslední zaměstnání Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha - přednášející předmětu politický marketing (2017 - 2018), Magistrát hlavního města Prahy, asistent pražské sociální ombudsmanky (2007- 2011), předtím specialista národnostních menšin Hl. m. Prahy (2006), Externí spolupráce s týdeníkem Ekonom (březen – listopad 2007), Praxe na Ministerstvu pro místní rozvoj (březen-červen 2006), New York University in Prague, poradce pro studijní záležitosti amerických studentů (2004 - 2006), Opakovaná praxe v Etnologickém ústavu AV ČR (2001-2005), Výzkumný pracovník SOCIOKLUBu (Sdružení pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky) se zaměřením na romskou problematiku (2002-2005), Dobrovolnická práce na ekologických a sociálních projektech v Irsku a Rakousku (2001-2006)
Profesní zkušenosti ZAHRANIČNÍ STÁŽE (dlouhodobé) - Evropský parlament, Výbor pro regionální rozvoj, Brusel (9/2009 - 2/ 2010), Agentura EU pro základní práva, dokumentační středisko, Vídeň (10/08 - 3/ 09) POLITICKÁ PRAXE - Volební manažer prof. Václava Bělohradského ( senátní kampaň 2016), Předseda odborné komise ČSSD pro lidská práva a rovné příležitosti (2018- doposud), Místopředseda ČSSD OVV Praha 6 (2014 - doposud), Zastupitel MČ Praha 6 (2010 - 2014), Šéfredaktor časopisu Mladých sociálních demokratů Ventil (2007-2013), člen ČSSD od roku 2001
Jazyky plynně anglicky a německy, základy francouzštiny
Zájmy a záliby zeměpis, historie, politika, umění, romská kultura, amatérské divadlo, dobrovolná práce, literatura, sbírání map, sport a zejména rodina a mé dvě dcery