Email martin.netolicky@pardubickykraj.cz
Rodinný stav svobodný
Vzdělání Absolvent doktorského studia Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Profesní zkušenosti Jako vysokoškolský učitel se Martin Netolický zabýval finančním právem zejména ve vztahu k územně samosprávným celkům. Pracoval také jako poradce bývalého ministra pro místní rozvoj a hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka. V komunální politice působí od roku 2006 v pozici zastupitele nebo radního města Česká Třebová. V roce 2011 nastoupil do funkce radního Pardubického kraje pro zdravotnictví. Od roku 2012 působí ve funkci hejtmana se zodpovědností za finance.
Kraj Pardubický