Rodinný stav ženatý, 1 dítě
Vzdělání 1994 -1999 Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, Fakulta sociální studií Brno
Současné zaměstnání náměstek hejtmana Jihomoravského kraje v oblasti sociálních věcí
Poslední zaměstnání 2010-2012 starosta MČ Brno-Žabovřesky, 2009-2010 místostarosta MČ Brno-Žabovřesky, 1999-2009 učitel, výchovný poradce, zástupce ředitele Střední odborná škola Morava
Kraj Jihomoravský

Můj příběh

Brno-Žabovřesky

Se Žabovřeskami je spjat celý můj dosavadní život. Školní docházka u mě začala na ZŠ Plovdivská. Na gympl jsem sice chodil do sousedního Králova Pole, ale měl jsem to kousek a chodil pěšky. Studoval jsem přírodovědnou větev, za což jsem rád, protože všeobecný přehled je základ. Během dospívání mě stále více zajímali mezilidské vztahy a chování lidí v průběhu dějin. Proto jsem si nakonec ke studiu vybral filozofickou fakultu. Obory politologie a religionistika byly v devadesátých letech nové a kromě mnoha encyklopedických znalostí pomáhaly studentům rozvíjet myšlení. Během studií jsem si také utvářel svůj politický názor a pevně zakotvil v solidárním, sociálně demokratickém proudu.

Povolání učitel

Ještě před dokončením studia jsem začal učit na plný úvazek na SOŠ v Brně, kde jsem pracoval deset let. Později také jako výchovný poradce a zástupce ředitele.  Měl jsem na starosti obor sociální služby a dostal jsem se tak ke studiu problematiky, která se právě začínala dynamicky rozvíjet.            

Politika

Do sociální demokracie jsem vstoupil v roce 2002. Poprvé jsem do místního zastupitelstva kandidoval v roce 2006 a stal se členem Rady městské části Brno-Žabovřesky.

Místostarostou jsem se stal v roce 2009, o rok později jsem byl zvolen starostou. Od roku 2012 jsem se stal radním a později náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje pro sociální věci. Nyní nabízím své zkušenosti i pro další volební období. Proč kandiduji?

Životní postoj

Chci žít ve společnosti, která poskytuje solidaritu lidem, kteří ji potřebují. Vyspělá země se musí umět postarat o své nejzranitelnější skupiny obyvatel. Zejména o seniory, zdravotně znevýhodněné a děti bez domova.

Ne každý má to štěstí žít ve svém přirozeném prostředí, se svojí rodinou.

Věnuji se této oblasti na Kraji 8 let. Za tu dobu se nám podařilo vybudovat nové domovy pro seniory, rozšířit kapacity stávajících, podpořit pečovatelské služby. Zásadně se zvýšil objem finančních prostředků. 

Stále to však nestačí. V následujících letech bude nezbytné, aby stát navyšoval podporu sociálním službám. Aby pomohl nejslabším. Chci být u toho. Věřím, že můžu svými zkušenostmi pomoci. Vážím si obětavé práce všech lidí, kteří pracují v sociálních službách. Mnohdy bohužel za neadekvátních podmínek, zejména nízkých platů. I to musíme změnit.

Krajská samospráva

Požaduji rovný přístup státu ke krajským samosprávám. Jihomoravský musí dostávat spravedlivé finance nejen na sociální služby, ale také na zdravotnictví, dopravu, školství a péči o zdravou krajinu.

Dostupné a kvalitní zdravotnictví je velkou výhodou Jihomoravského kraje a není možné je obětovat soukromým zájmům. Privatizace zdravotnictví je nebezpečná. Jsem hrdý na to, že sociální demokracie v Jihomoravském kraji vždy hájila zájmy občanů a bránila prodeji krajských nemocnic. Mohu garantovat, že nikdy nepřipustíme, aby se zdraví občanů Jihomoravského kraje měřilo penězi a výnosy lukrativních oborů.

 

Jsem ženatý, vychováváme desetiletou dceru Veroniku. Ani koníčky jsem nezanedbával. Od dětství mě to táhlo do přírody, ke kytaře a v dospělosti jsem si oblíbil práci na zahradě. K tomuto zájmu mě vlastně přivedl už dědeček v osmdesátých letech minulého století a pokračuji v tom, v čem moji prarodiče začínali.