Rodinný stav Vdaná, 2 děti
Vzdělání Absolventka doktorského studijního programu na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na ústavní právo, teorii práva a správní právo
Poslední zaměstnání Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, členka poslaneckého klubu za Středočeský kraj
Profesní zkušenosti Působila jako právnička Magistrátu města Brna. Od roku 2002 do 2012 pracovala v Kanceláři veřejného ochránce práv jako vedoucí právního odboru ombudsmanů Otakara Motejla a Pavla Varvařovského. Mezi lety 2013 a 2014 zastávala pozici ředitelky legislativního odboru v Kanceláři Senátu Parlamentu ČR. Poté se stala náměstkyní ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera a zároveň místopředsedkyní Legislativní rady vlády. Kateřina Valachová působila také jako členka Komise pro správní právo Legislativní rady vlády, pracovala i ve Výboře pro sociální, kulturní a hospodářská práva Rady vlády pro lidská práva. Přednášela rovněž na Katedře správní vědy a správního práva Masarykovy univerzity Brno.
Bydliště Brno
Kraj Jihomoravský
Blogy http://blog.idnes.cz/blog.aspx?u=katerinavalachova