Rodinný stav ženatý, 2 děti
Vzdělání 1973 - 1977 Střední zemědělská škola v Písku - student; 1977 - 1982 Vysoká škola zemědělská v Českých Budějovicích - absolvent, titul Ing. (zootechnický obor)
Současné zaměstnání ředitel Zemského hřebčince Písek
Poslední zaměstnání ředitel Zemského hřebčince Písek (2012 - dosud), Senátor, senátní obvod č. 12 – Strakonice, Referent Agentury pro zemědělství a venkov (2010-2012), Poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (2004-2010), člen Zemědělského výboru (2005-2010), člen Výboru pro výzkum, vědu a vzdělávání (2004-2005), ředitel Zemědělské agentury Písek-MZe ČR (2004), výkonný tajemník v Asociaci svazů chovatelů koní ČR (1994-2002), hlavní zootechnik a vedoucí konzultent v Zemském hřebčinci Písek (1989-1994)
Jazyky Angličtina, Ruština, Slovenština
Zájmy a záliby Sport a chov koní - Rozhodčí České jezdecké federace, lyžování, plavání, myslivost, včelařství, cestování

Můj příběh

Narodil jsem se 27. dubna 1958 v Písku, kde dodnes také žiji. Jihočeskému kraji zůstávám věrný nejen místem svého bydliště, ale věnoval jsem mu také nejvýznamnější část svého profesního života. 

Do politiky jsem vstoupil v roce 1996. Mé kroky směřovaly rovnou do České strany sociálně demokratické. Politicky aktivním jsem se stal pro bytostný nesouhlas s privatizační politikou tehdejší pravicové vlády, která měla mít za následek prodej unikátního chovatelského zařízení – státního hřebčince v Písku do soukromých rukou. O správnosti zachování tohoto podniku jako státního zařízení se mi podařilo přesvědčit Josefa Luxe, který v té době vedl ministerstvo zemědělství.

Od té doby se aktivně zapojuji do politiky na různých úrovních. 

Ve volbách do zastupitelstva svého rodného města Písku jsem poprvé uspěl v roce 1998. Zastupitelem jsem byl zvolen také ve volbách konaných v letech 2002 a 2010. Ve volebním období 2010 – 2014 jsem byl členem Rady města Písek. Důvěru voličů jsem získal také v komunálních volbách v roce 2014, ale mandátu zastupitele jsem se vzdal. Důvodem bylo mé zvolení do Senátu v témže roce. 

Ale poprvé jsem se do nejvyšší politiky zapojil už dříve, konkrétně mezi lety 2004 a 2010 jako poslanec Parlamentu České republiky. Senátorem za volební obvod číslo 12 zahrnující města Písek, Strakonice, Vimperk a jejich okolí jsem od roku 2014.

Jsem také aktivním členem ČSSD. Píseckou sociální demokracii vedu od roku 2000. V minulosti jsem se spolupodílel na řízení strany také na krajské úrovni. Stejně tak mám za sebou působení v Ústředním výkonném výboru české sociální demokracie.

Profesně se celý život věnuji zemědělství a především chovu koní. V roce 2012 jsem byl jmenován ředitelem Zemského hřebčince Písek a v čele tohoto jedinečného chovatelského zařízení působím dodnes.

Přes svoje četné aktivity ve veřejném životě se snažím najít čas i na své záliby a koníčky. Mezi ně patří hlavně koně. S oblibou také lyžuji a jezdím na kole. Po svém otci jsem převzal malý chov včel. Na medu, který vlastnoručně vyrobím, si pak pochutnává především příbuzenstvo a přátelé. Všem svým aktivitám bych se nemohl v takto rozsáhlé míře věnovat bez plné podpory rodiny a především manželky Yvony, se kterou jsem ženatý od roku 1986. Spolu máme dva syny. Mladšího Michala a staršího Pavla, který už si založil vlastní rodinu. Se svojí manželkou Terezií přivedli na svět syna Dominika a postarali se tak o to, že je ze mě děda.