Současné zaměstnání Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Historický ústav, akademický pracovník – odborný asistent, Univerzita Hradec Králové, Fakulta humanitních studií, Historický ústav, vědecký pracovník, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Kabinet dějin lékařství. Odborný pracovník
Poslední zaměstnání Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, proděkan pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost a statutární zástupce děkanky
Kraj Královéhradecký

Můj příběh

K zájmu o politické dění mě přivedla víceméně rodinná tradice, protože babička s dědou byli dlouhé roky aktivními členy sociální demokracie. Já jsem si vážil jejich pevného postoje, který se opíral o principy svobody, demokracie, rovných příležitosti a solidarity. Když jsem byl před 4 lety zvolen hejtmanem, okamžitě jsem začal v úřadu nastavovat a řídit procesy tak, abych pomohl zlepšit kvalitu života lidí v regionu a současně zvýšil pocit jejich bezpečí. Vytyčené cíle se podařilo z velké většiny splnit, a i proto se podle srovnávacích výzkumů stal Královéhradecký kraj v uplynulých dvou letech nejlepším místem pro život. V letošním roce však prochází náš kraj – stejně jako další regiony – nejtěžší zkouškou v porevoluční historii, která vyžaduje jednotu a dosud nevídanou solidaritu mezi lidmi. Chci se proto v novém volebním období věnovat především dopadům pandemie nového typu koronaviru a jejich řešení, aby se život rodin a jednotlivců vrátil co nejdříve do původních kolejí, tedy aby nemuseli řešit existenční problémy. Stranou však nesmí zůstat další klíčové oblasti z hlediska rozvoje kraje – investice do zdravotnictví včetně podpory mladých mediků, sektoru sociálních služeb nebo dopravy. Úkolů před námi stojí opravdu celá řada. A rovnou prohlašuji: jsem připraven je řešit!