Současné zaměstnání Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Historický ústav, akademický pracovník – odborný asistent, Univerzita Hradec Králové, Fakulta humanitních studií, Historický ústav, vědecký pracovník, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Kabinet dějin lékařství. Odborný pracovník
Poslední zaměstnání Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, proděkan pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost a statutární zástupce děkanky
Kraj Královéhradecký