Rodinný stav Ženatý, 2 děti
Vzdělání 1967 - 1970 Střední všeobecně vzdělávací škola (Praha); 1970 - 1976 Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (Praha); 1980 Atestace I. stupně ortopedie; 1986 Atestace II. stupně ortopedie
Motto S nasazením, rozhodně, slušně.
Současné zaměstnání Od roku 2013 poslanec Parlamentu České republiky; od roku 2012 předseda Komise Rady Asociace krajů ČR pro IT ve veřejné správě; od roku 2010 místopředseda Správní rady VZP ČR; od roku 2010 předseda Regionální rady Regionu soudržnosti Jihovýchod; od roku 2009 předseda Komise Rady Asociace krajů ČR pro zdravotnictví; od roku 2008 místopředseda Asociace krajů ČR; 2008 – 2010 místopředseda Regionální rady Regionu soudržnosti Jihovýchod; od roku 2008 hejtman Kraje Vysočina; 2004 – 2008 předseda Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina; 2002 – 2010 člen Rady města Pelhřimov; od roku 2001 vědecký sekretář České společnosti pro ortopedii a traumatologii; od roku 1998 člen Zastupitelstva města Pelhřimov; 1986 – 2008 primář ortopedického oddělení Nemocnice Pelhřimov p.o.; 1996 – 2000 náměstek Hospodářsko-technické služby Nemocnice Pelhřimov p.o.; od roku 1976 lékař ortopedického oddělení Nemocnice Pelhřimov p.o.
Jazyky Anglický jazyk, ruský jazyk
Zájmy a záliby Sportovní aktivity, zejména volejbal (od roku 1984 předseda volejbalového oddílu Pelhřimov)
Další zajímavosti Jiří Běhounek je hejtmanem kraje Vysočina od listopadu 2008. V období let 2004 až 2008 byl předsedou Zdravotní komise Rady kraje Vysočina. Od roku 2002 až 2010 byl členem Rady města Pelhřimov, od roku 1998 ve městě působí jako zastupitel. Dříve pracoval jako primář ortopedie, náměstek Nemocnice Pelhřimov a od roku 2001 je vědeckým sekretářem v České společnosti pro ortopedii a traumatologii.
Kraj Vysočina