Věk 59
Rodinný stav ženatý, 2 děti
Nejvyšší dosažené vzdělání Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, Praha (1976)
Zájmy a záliby sport, především volejbal
Další zajímavosti Jiří Běhounek je hejtmanem kraje Vysočina od listopadu 2008. V období let 2004 až 2008 byl předsedou Zdravotní komise Rady kraje Vysočina. Od roku 2002 je členem Rady města Pelhřimov, v němž od roku 1998 působí jako zastupitel.

Dříve pracoval jako primář, náměstek Nemocnice Pelhřimov a od roku 2001 byl vědeckým sekretářem v České společnosti pro ortopedii a traumatologii.
Telefon +420 564 602 140
Email behounek.j@kr-vysocina.cz