Rodinný stav Ženatý, 2 děti
Vzdělání 1980 – 1984 Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební; 1988 – 1990 Univerzita Palackého Olomouc, doplňující studium zaměřené na výchovné vzdělávací činnost ve školách a školských zařízeních
Motto Hájím Vaše zájmy. Pomáhám rodnému kraji. Volte jistotu!
Poslední zaměstnání 2002 - 2020 Senát Parlamentu ČR – senátor (senátorský klub ČSSD), 2018 - 2020 předseda Mandátového a imunitního výboru, člen Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, místopředseda Stále komise VODA-SUCHO, Rada SFŽP-člen , 2014 - 2018 místopředseda Senátu PČR, Organizační výbor - člen, Podvýbor pro zemědělství (VHZD) - člen, Rada Státního fondu životního prostředí - člen, 2006 - 2014 Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí – předseda výboru, Podvýbor pro dopravu (VHZD) – člen, Rada Státního fondu životního prostředí – člen, Řídící výbor OP ŽP – člen, 2004 - 2006 Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu – místopředseda výboru, Podvýbor pro cestovní ruch – člen, 2002 - 2004 Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (VHZD) – člen, Podvýbor pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, 1999 - 2002 Okresní úřad Vyškov-přednosta Okresního úřadu, 1993 - 1999 RESPONO, a.s - ředitel a místopředseda představenstva, 1992 - 1993 Odborné učiliště a ZvŠI Račice-pověřen řízením školy, 1987 - 1992 Odborné učiliště a ZvŠI Račice-vedoucí odborného výcviku, 1985 - 1987 UP závody Rousínov-vedoucí výstavby SOU nábytkářského, 1984 - 1985 UP závody Rousínov-samostatný referent výstavby
Telefon +420 517 330 013

Můj příběh

Již 3× jsem získal důvěru občanů mého regionu v senátních volbách. To, že mohu sloužit naší zemi a pomáhat mému rodnému kraji je pro mě obrovská čest. Za tuto důvěru jsem nesmírně rád a s veškerou úctou ke svým voličům se svojí prací snažím tuto důvěru vracet ve formě konkrétní pomoci a výsledků.   Poprvé jsem se stal senátorem volebního obvodu č. 57 Vyškov již v roce 2002, a to ve svých 40 letech.

Před prací v Senátu jsem prošel sektory činnosti, které nyní velmi využívám ve své senátorské činnosti. Pracoval jsem na různých pozicích v oblasti investiční výstavby, školství, odpadového hospodářství a v letech 1999–2002 zastával důležitou funkci přednosty Okresního úřadu ve Vyškově. Byla to obrovská škola života. Jedna z mých priorit bylo mj. úspěšné zahájení rekonstrukce okresní nemocnice ve Vyškově a také bezproblémová reforma veřejné správy na okrese Vyškov. Vše se podařilo úspěšně realizovat. V letech 2010–2014 jsem byl místostarostou města Vyškov. Tuto funkci jsem zastával bez nároku na odměnu. Mojí snahou bylo pomoci mému městu, ve kterém se svou rodinou žiji.  Jsem dlouholetým členem Zastupitelstva města Vyškov.

Vystudoval jsem VUT Brno (1980–1984), obor Pozemní stavby. Členem ČSSD jsem od roku 2010. Do té doby jsem nebyl členem žádné politické strany či hnutí. Jsem šťastně ženatý a s manželkou Lenkou mám dceru a syna, kteří mi se svými rodinami, a hlavně vnučkou a dvěma vnuky, dělají obrovskou radost.

V současné době zastávám v Senátu PČR funkci předsedy Mandátového a imunitního výboru, jsem členem Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (8 roků jsem byl jeho předsedou), místopředsedou Stálé komise VODA-SUCHO a členem stálé delegace PČR do Meziparlamentní unie. V letech 2014–2018 jsem byl zvolen místopředsedou Senátu PČR. Zde jsem si významně rozšířil svůj mezinárodně politický přehled, vedl jsem úspěšné mise do zahraničí včetně podnikatelských misí. Od roku 2006 jsem také zástupcem Senátu v Radě Státního fondu životní prostředí. V Letech 2006–2015 byl členem Řídícího výboru Operačního programu Životní prostředí.

Moje hlavní zaměření práce v minulém funkčním období Senátu byla oblast životního prostředí, veřejné správy, problematika sucha a zásobování pitnou vodou, oblast vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod a energetických úspor budov.

Za konkrétní hlavní úspěchy v minulém období považuji v Senátu přípravu a zřízení Stálé senátní komise VODA-SUCHO. Komise tuto problematiku řeší ve spolupráci s odborníky v návaznosti na Koncepci vlády ČR na ochranu před následky sucha pro území ČR. V regionu za úspěch považuji podíl a práci na velmi důležitém procesu uskutečnění likvidace staré ekologické zátěže v areálu společnosti ICEC Šlapanice.

Tématy a náplní pro moji práci v Senátu a volebním obvodě pro další volební období by měla být legislativní činnost pro podporu revitalizace naší země po koronavirové krizi!, podpora boje proti suchu, zadržování vody v krajině, zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou, podpora a dohled nad modernizací železničního spojení Brno – Nezamyslice, podpora seniorů a rodin s dětmi, podpora navyšování penzí, dostupnost zdravotní péče a posilování financování sociálních služeb (zvláště v Jihomoravském kraji) a jejich rozsahu v regionu.

Bude mi opět velkou ctí sloužit naší zemi a pomáhat rodnému kraji, regionu a jeho občanům!