Email mpicl@seznam.cz
Rodinný stav svobodný
Vzdělání Ing., Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, studijní program Hospodářská politika a správa
Současné zaměstnání Ředitel Odboru analýz a informací, Sekce kabinetu předsedy vlády, Úřad vlády ČR.
Profesní zkušenosti Pracoval jako Vedoucí Oddělení ekonomicko-sociálních analýz v Sekci kabinetu předsedy vlády na Úřadu vlády ČR, dále jako Manažer autorizace plateb OP PI v Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest, či jako Garant kontrol OP VaVpI na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy.
Zájmy a záliby Sport, fotografování
Další zajímavosti V současné době působí jako doktorand na katedře Hospodářské a sociální politiky Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se věnuje oblasti přímých zahraničních investic a sociální politice. Je členem OVV Praha 4, Národohospodářské komise ČSSD a předsedou Odborné Komise pro evropské záležitosti při ÚVV ČSSD.
Kraj Praha
Blogy iDNES