Email martinzemanek@post.cz
Vzdělání Fakulta stavební ČVUT v Praze
Současné zaměstnání úsek výstavby při přípravě, realizaci a přejímkách stavebních objektů VMO Brno, ŘSD