Email karel.otava@mestolysa.cz
Rodinný stav ženatý, 3 děti
Vzdělání Vysoká škola dopravy a spojů Žilina, obor Provoz a ekonomika železniční dopravy, Škola manažerského rozvoje Olomouc
Motto Odmítám výraz „nejde to“
Současné zaměstnání Starosta města Lysá nad Labem
Poslední zaměstnání výpravčí, přednosta stanice Lysá nad Labem, GŘ Českých drah, Ministerstvo dopravy, GŘ Správy železniční dopravní cesty, člen předtavenstva Českých drah
Jazyky angličtina, ruština
Zájmy a záliby Radioamatérské vysílání (navázáno 100 000 především radiotelegrafních spojení s radioamatéry celého světa), turistika (procestováno 60 zemí na různých kontinentech, v Evropě převážně po železnici)

Můj příběh

Jmenuji se Karel Otava a v Lysé nad Labem žiji se svojí rodinou už čtyřicet pět let. Pocházím z Českomoravské vysočiny a do Polabí jsem přišel jako mladý železničář. Město mě lákalo svojí malebností a polohou blízko Prahy. Pro začínajícího výpravčího to byla také touha zvládnout řízení provozu ve významném železničním uzlu, kterým Lysá beze sporu je. Na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině jsem vystudoval obor Provoz a ekonomika železniční dopravy. Železnici jsem zůstal věrný po celý svůj profesní život. Prošel jsem postupně přes provozní profese výpravčí a přednosta stanice, řídící funkce na generálním ředitelství a ministerstvu dopravy. Vyvrcholením bylo jmenování do tříčlenného představenstva Českých drah. Pod heslem „Nádraží je vstupní brána do města“ se mi ve spolupráci s mnoha městy podařila prosadit modernizace mnoha železničních stanic včetně podchodů (z blízkých např. Lysá nad Labem, Poděbrady, Český Brod, Poříčany), výstavbu parkovišť P+R a B+R a nových železničních zastávek. Do našeho regionu se podařilo získat nové moderní vlaky a byla zavedena intervalová doprava a dokončena plná integrace. Středočeský region tak získal dokonalou dopravní obslužnost. Významně jsem se podílel na výstavbě Kolínské řepařské drážky. Bylo mi ctí pomáhat panu Tomáši Vančovi s realizací tohoto unikátního projektu, který velmi zatraktivnil město Kolín a náš region.

Polabí od dětství vnímám jako „Zlatý pruh země České“. Plně jsem si ten poklad uvědomil po příchodu z Českomoravské vysočiny. To intenzivní pěstování plodin na polích zavlažovaných z Labe. Zemědělci, kteří zde hospodaří, si zaslouží obdiv a podporu. Není dobré, že jsou často závislí na zahraničních pracovnících.

K získání bohatých zkušeností v komunální politice mi pomohlo osmileté působení v radě města a dvanáctileté působení v zastupitelstvu našeho města. V roce 2016 jsem byl zvolen do funkce starosty. Neberu to jako zaměstnání, ale jako poslání. Ze svého profesního života jsem zvyklý ke každé svoji činnosti přistupovat s vážností a plnou odpovědností. Řídím se slibem zastupitele, konám podle nejlepšího vědomí a svědomí ve prospěch města a jeho občanů. Za čtyři roky se podařilo rozpohybovat a dokončit několik složitých, po léta skomírajících projektů. Řada dalších projektů je v přípravě. Do voleb jsme šli s heslem: „Nechte nás to dokončit“. A to plníme. Jsem místopředsedou výboru pro dopravu Středočeského kraje a náš kraj zastupuji v Ústřední dopravní komisi ČSSD.

Dlouhodobě se zaměřuji na rozvoj našeho regionu, který je základním předpokladem pro to, aby se tady spokojeně žilo nám i dalším generacím. Řeším skutečné problémy obyvatel, které mi sdělují na setkáních při různých příležitostech. Zajišťuji rozvoj dalších služeb pro naše seniory. Snažím se o udržení a obnovu tradic a některých činností, které byly v minulých letech neprozřetelně zrušeny.

Mezi moje záliby patří radioamatérské vysílání. Mám navázáno 100 000 spojení s radioamatéry z celého světa. Upřednostňuji telegrafní provoz na krátkých vlnách. Za poznáním jsem jako turista vycestoval do 60 zemí na různých kontinentech. Poznatky se snažím uplatňovat v naší republice.

Kandiduji, protože celý život pracuji s lidmi a především pro lidi. Cítím, že pracovat nezištně pro druhé je mým posláním. K tomu jsem byl obdarován schopností komunikace, trpělivostí a také uměním nalézt cestu, aby věci šly dopředu. Přímo nesnáším výraz „nejde to“. Do Senátu by měli být voleni zkušení a aktivní lidé. Vědci, lékaři, herci a umělci nechť se drží hesla „Ševče, drž se svého kopyta“. Senát by měl být politicky vyvážený, aby fungoval lépe, než v současnosti.

Na konkrétních příkladech Vám chci ukázat, co bych pro Vás v následujícím volebním období zajistil, abychom v našem krásném regionu mohli prožívat šťastné dny našeho života. Chcete také? Podpořte mě 2. a 3. října 2020 ve volbách do Senátu.