Vzdělání V roce 1975 absolvoval Gymnázium Jiřího z Poděbrad v Olomouci, 1975-1981 Lékařská fakulta UP v Olomouci, 2008 promován v Betlémské kapli - studium ekonomiky (MBA) na pražské škole PIBS (při VŠE), 2009 Postgraduální studium Ph.D. na UP
Motto Vlastenectví, zkušenosti a hrdost na region, v němž žiji, odkud pocházím a kde působím celý život, to jsou kořeny, z nichž vycházím a které mne motivují ke kandidatuře do Senátu
Současné zaměstnání Lékař Fakultní nemocnice Olomouc
Poslední zaměstnání středoškolský a vysokoškolský pedagog, samostatně pracující lékař, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc, děkan FZV UP, extraligový házenkář
Další zajímavosti člen ČSSD od roku 1989, zakládající člen charitativní organizace LC Olomouc

Můj příběh

Věci veřejné mi nikdy nebyly lhostejné a snad proto jsem po roce 1989 vstoupil do politické strany, a to do ČSSD. V žádné jiné jsem nikdy nebyl a taky nebudu. Protože v demokratické společnosti lze účelně bojovat za obecné zájmy cestou angažovanosti v programově blízké politické straně, učinil jsem tak. Sociální demokracie má úžasný program založený na solidaritě a prosperitě všech. Prožil jsem zklamání díky špatné personální politice uvnitř tradičních politických stran. Bojoval jsem s tím nekompromisně i uvnitř ČSSD. Zlepšit se to může také díky osobní angažovanosti lidí, kteří snad něco i dokázali.

Zdravý regionální patriotismus ve shodě s T. G. Masarykem je můj hlavní program. Hájit prostě jen zájmy regionu a občanů v něm žijících. Regionu Olomoucka, ale z pohledu EU i České republiky. Jsem si vědom významu Senátu ČR jako regulátora demokracie i korektora někdy málo smysluplných zákonů, které předkládá sněmovna. Proč chci kandidovat v obvodu 66? Mám zde kořeny, narodila se zde maminka moji maminky, chcete-li babička, jejímž příbuzným dle jejího konstatování tedy vlastníkem byl i slavný „Obr Drásal“.

V regionu žiji a znám problémy lidí, rád se s nimi o ně podělím a pomůžu, když to bude možné. Dramatické změny životního prostředí mne ranili v poslední době nejvíc, bude potřeba obnova lesů a ne drancování nerostného bohatství, které i v tomto regionu v rámci zisku nadnárodních společností hrozí.

Rad bych společně s dalšími lidmi rozumnými regionálními i komunálními politiky pomohl v boji s hrozící nezaměstnaností. Stejně tak bych chtěl hájit zájmy regionu z pohledu zdravotnictví a školství. Mám k tomu opravdové předpoklady, pohybuji se totiž aktivně ve zdravotnictví a vysokém školství desítky let a to v různých pozicích, třeba ředitele FN nebo děkana jedné z fakult univerzity.

Jsem občan zajištěny a na sklonku svého aktivního života bych rád ještě v obecném zájmu něco dobré třeba v pozici senátora vykonal.