Email dana.vahalova@seznam.cz
Rodinný stav vdaná, 3 děti
Vzdělání Střední zemědělsko-technická škola, obor veterinářství; Pedagogická fakulta Ostravské univerzity – obor sociální pedagogika-prevence a resocializace; Filozofická fakulta Ostravské univerzity – obor sociální práce s poradenským zaměřením; Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha – obor mezinárodní a veřejné vztahy, diplomatické služby
Současné zaměstnání Ministerstvo kultury, kabinet ministra; OSVČ
Poslední zaměstnání Poslanecká sněmovna PČR, poslankyně (místopředsedkyně PK ČSSD , místopředsedkyně Parlamentního shromáždění Rady Evropy); v letech 2004 až 2012 zastupitelka Moravskoslezského kraje a předsedkyně sociálního výboru MSK; Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajská rodinná politika-odborná garantka, vedoucí projektu
Profesní zkušenosti Místopředsedkyně ČSSD; Státní statek Kroměříž, ČSD Olomouc; Bezpečnostní agentura; OSVČ soukromý zemědělec; Berndorf.CZ, marketingové oddělení
Jazyky anglický jazyk, ruský jazyk, pasivně polský jazyk
Zájmy a záliby Cestování, mezinárodní politika, literatura, divadlo, jezdectví, vysokohorská turistika, charitativní činnost, práce s dětmi a mládeží.
Další zajímavosti V minulosti místopředsedkyně KVV ČSSD MSK a předsedkyně MO SJ. Nyní předsedkyně OP NJ, členka KP MSK, dále místní organizace NJ, SDŽ a Předsednictva ČSSD. Členka Association of European Parliamentarians for Africa (AWEPA), Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament (PNND), Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje (SPOV MSK) a Československého ústavu zahraniční (ČSÚZ).
Kraj Moravskoslezský