Email dana.vahalova@seznam.cz
Rodinný stav vdaná, 3 děti
Vzdělání Pedagogická fakulta Ostravské univezity – obor sociální pedagogika-prevence a resocializace, Filozofická fakulta Ostravské univerzity – obor sociální práce s poradenským zaměřením, Vysoká škola mezinárodnich a veřejných vztahů Praha – obor diplomatické služby
Současné zaměstnání Členka - Krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje, komise pro zemědělství a venkov, Sociální výbor, Zahraniční výbor. Komise pro zemědělství a venkov. Předsedkyně – Sociální výbor. Poslankyně PSP ČR, místopředsedkyně PK ČSSD, místopředsedkyně Výboru pro evropské záležitosti, vedoucí Stále delegace do RE a místopředsedkyně Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Členka - Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, Výbor pro zemědělskou politiku, Výbor pro sociální politiku, Rada vlády pro seniory, Stálá delegace do MPU.
Poslední zaměstnání Soukromý zemědělec
Profesní zkušenosti Státní statek Kroměříž, ČSD Olomouc, Bezpečnostní agentura, OSVČ
Jazyky Anglický jazyk, ruský jazyk, pasivně polský jazyk
Zájmy a záliby Chov koní, jezdectví, cestovaní, vysokohorská turistika, charitativní činnost, mezinárodní politika, literatura, divadlo, práce s dětmi a mládeží.
Další zajímavosti Členka ÚVV ČSSD, místopředsedkyně KVV ČSSD MSK, předsedkyně OVV ČSSD NJ, předsedkyně MO SJ, členka Association of European Parliamentarians for Africa (AWEPA)
Telefon 731 171 392, 602 111 411
Kraj Moravskoslezský