Vzdělání 1980-1984 Gymnázium Šternberk; 1985-1990 učitel všeobecně vzdělávacích předmětů, obor český jazyk a občanská nauka (Mgr.) Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; 2003-2006 doktorský studijní program v oboru Pedagogika (Ph.D.) Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; 2013-2013 habilitace v oboru Pedagogika (Doc.) Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Současné zaměstnání Člen poslaneckého klubu ČSSD za Olomoucký kraj
Poslední zaměstnání 1984-1985 operátor výpočetní techniky, Podnik výpočetní techniky Praha, Olomouc; 1991-1992 středoškolský učitel, Vojenská střední škola protivzdušné obrany, Liptovský Mikuláš (Slovensko); 1991-1992 středoškolský učitel, Gymnázium Šternberk; 2014-2018 primátor statutárního města Olomouc; 2018-2019 Ministr kultury ČR; 2001-do současnosti vysokoškolský učitel, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta; 2017-do současnosti poslanec Parlamentu ČR
Jazyky angličtina, němčina a ruština
Další zajímavosti Dobré komunikační dovednosti získané během pedagogické praxe na pozici učitel, odborný asistent, docent, vedoucí katedry, proděkan a prohloubené výkonem funkce primátora.
Kraj Olomoucký