Email antonin.seda@seznam.cz
Rodinný stav ženatý, 2 děti
Vzdělání vzdělání vysokoškolské (VUT a VA Brno, roční studium při zaměstnání Podnikové hospodaření a management)
Motto Srdcem a rozumem
Poslední zaměstnání poslanec Parlamentu ČR, konstrukce letadel LET Kunovice, pracovník obchodního oddělení Evektor-Aerotechnik, a.s. Kunovice, člen Masarykovy demokratické akademie
Profesní zkušenosti zaměstnán od roku 1986 v LET Kunovice a.s., ABB Energetické systémy s.r.o. Brno, Evektor-Aerotechnik a.s. Kunovice, komunální politika od roku 1994 včetně (člen ZM, RM), od roku 2002 do roku 2017 člen PS PČR
Jazyky anglický, ruský, základy německého jazyka
Zájmy a záliby rodina, numismatika, historie, letectví, zahrádkaření, rybaření, turistika, sport
Další zajímavosti Zakládající člen obnovené ČSSD v roce 1989. Držitel následujících ocenění: Záslužný kříž Náčelníka vojenské kanceláře prezidenta republiky 1.stupně (30.4.2015) Cena Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2019 (25.4.2019) Plaketa Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (13.4.2010) Vyznamenání Vojenského sdružení rehabilitovaných (2012) Vyznamenání Armádních sil Asociace pro komunikaci a elektronizaci (2010) Plaketa k 90. výročí Svazu letců (2008) Pamětní plaketa Ministerstva obrany Péče o válečné hroby (12.9.2017)
Kraj Zlínský
Blogy iDNES

Můj příběh

Sociální cítění a solidaritu s ostatními spoluobčany mám zřejmě v krvi, protože ihned po listopadu 1989, kdy jsem spolu obnovoval činnost sociální demokracie na Uherskohradišťsku, jsem si uvědomil, že změny, které čekají naši společnost, mohou bez silné sociální politiky a vzájemné mezilidské solidarity způsobit hodně těžkostí a mnoho zlého ve vztazích mezi jednotlivými sociálními a profesními skupinami, mezi městy a venkovem i mezi jednotlivými regiony. Po třiceti letech vývoj v naší společnosti dokazuje nutnost podpory sociálně demokratické politiky. Dlouholeté politické zkušenosti z poslanecké sněmovny jsem se rozhodl zúročit kandidaturou do Senátu a podpořit tím politiku ČSSD.

Nestydím se za to, že jsem patriot a jsem hrdý na region, ve kterém žiji a pracuji. Zároveň si uvědomuji základní problémy, se kterými se kraj, naše města a obce a především mí spoluobčané potýkají. Ve Zlínském kraji existují tři základní problémy, které spolu souvisejí. Nízké mzdy a penze způsobují nízké příjmy domácností.S tím souvisí nedostatek cenově dostupného bydlení zejména pro rodiny s dětmi a seniory. Kombinace těchto dvou problémů způsobuje odchod mladých z regionu a zhoršování již tak špatného demografického vývoje v kraji. A tyto problémy je třeba řešit komplexně zejména na úrovni státu a legislativy.

Mám životní, odborné i politické zkušenosti, abych věděl, co je pro mé spoluobčany důležité. Neslibuji nemožné, pouze chci, aby se našim dětem a našim vnukům žilo lépe než dnes nám. To je dlouhodobý cíl mé politiky a každodenní práce pro občany našeho regionu.

Sociální demokracieje politickou stranou, která cíleně a programově lidem pomáhá. Vždy byla a je úzce spjata s historií České republiky a jejími obyvateli. Prioritou mé politiky je zajištění bezpečnosti, kvality a dostupnosti veřejných služeb. Zejména zdravotní a sociální péče, vzdělávání a veřejné dopravy. Svoji kandidaturu, tak jako svoji předchozí politickou práci beru s pokorou i s odhodláním změnit náš region a naši zemi k lepšímu.