Zvyšujeme kybernetickou bezpečnost naší země

Poslanecká sněmovna se v prvním čtení začala zabývat novelou zákona o kybernetické bezpečnosti, kterou předložil předseda vlády Bohuslav Sobotka. Tento návrh doplňuje stávající legislativu, jejímž pilířem je právě zákon o kybernetické bezpečnosti, který platí od roku 2015.

matrix-chodba.jpg

„Tuto novelu vypracovali odborníci z Národního bezpečnostního úřadu ve spolupráci s odbornou veřejností a věcně příslušnými ministerstvy. Jejím cílem je zvýšit a sjednotit standard ochrany informačních sítí a systémů a zlepšit připravenost státu na hrozbu kybernetických útoků,“ vysvětlil Bohuslav Sobotka. Novela uvede v soulad naši národní legislativu se Směrnicí o informační a síťové bezpečnosti, kterou přijal Evropský parlament spolu s Radou Evropské unie.

Návrh rozšiřuje působnost stávajícího zákona o kybernetické bezpečnosti na provozovatele základních služeb i správce a provozovatele informačních systémů, kteří působí ve významných odvětvích infrastruktury, jako jsou energetika, doprava, bankovnictví nebo zdravotnictví.

„Zákon o kybernetické bezpečnosti zákon, který jsme v Parlamentu na návrh vlády schválili v roce 2014, byl v této oblasti jedním z prvních na světě. Česká republika se tak v mezinárodním srovnání zařadila mezi lídry v informační bezpečnosti. Jsem rád, že neusínáme na vavřínech a dále precizujeme legislativu v této oblasti,“ uvedl Roman Váňa, předseda sněmovního Výboru pro bezpečnost a zpravodaj tohoto sněmovního tisku.

Jak připomněl premiér Bohuslav Sobotka, novela reflektuje připomínky, které formulovali zástupci odborné veřejnosti. „Zákon počítá s možností dobrovolného zapojení do systému národní kybernetické bezpečnosti i pro subjekty mimo okruh stanovených orgánů a osob. Zkušenosti z posledních let ukazují, že spolupráce s národními dohledovými pracovišti přináší podnikatelským subjektům i akademickému nebo neziskovému sektoru vysoce pozitivní efekty a že zájem o tuto spolupráci bývá velký,“ doplnil Roman Váňa.

Sněmovní tisk byl přikázán Výboru pro bezpečnost, který byl stanoven jako výbor garanční. Bude projednán také v Hospodářském výboru, dále ve výborech pro obranu a pro veřejnou správu.

Blogy