Zájmy našich občanů hájí sociální demokracie, nikoliv oligarchové. Dlouhodobý program dokazuje, že politika má smysl

Česká strana sociálně demokratická je přesvědčena, že celá česká politická reprezentace stojí před výzvou, kterou je fakt, že do klíčových voleb do PSP nechodí volit téměř polovina občanů. Ústřední výkonný výbor proto na svém sobotním zasedání doporučil ke schválení Dlouhodobý program ČSSD.

Ústřední výkonný výbor ČSSD doporučil ke schválení Dlouhodobý program ČSSD, který je výsledkem rok a půl trvající vnitrostranické diskuze a práce odborných komisí strany. ČSSD vnímá vzrůstající letargii a klesající zájem občanů o politiku. Toto přímo nahrává populistickým hnutím, podnikatelským politickým projektům a tříštění politické scény. ČSSD chce bojovat o smysl politiky a schváleným Dlouhodobým programem ukázat, že politika je neoddělitelnou součástí svobodného života v demokratické společnosti.

„Tento nový dlouhodobý program je založen na klíčových hodnotách sociálně demokratické strany, tedy otázkách svobody, spravedlnosti a solidarity. Snažíme se podívat na to, jakým způsobem se dnes svět mění, snažíme se podívat na to, z čeho dnes mají lidé obavy, a snažíme se hledat odpovědi na otázky, které přirozeně kladou občané,“ komentuje Dlouhodobý program ČSSD předseda strany Bohuslav Sobotka.

Schválený program pojmenovává na více než 50 stranách celou řadu naléhavých výzev budoucnosti jako je odliv pracovních pozic z tradičních odvětví a zemědělství, které je nutné nahradit novými pracovními příležitostmi například v oblasti péče o lidi, životní prostředí, nebo ve sféře vzdělávání a kultury. U stávajících pracovních pozic se ČSSD bude zasazovat o odpovídající platové ohodnocení.

„My jsme přesvědčeni, že nejlepší, co můžeme dělat je, že budeme mít kvalitní lidi, kvalitní život a kvalitní práci. Něco, co prodáme za vysoké ceny v zahraničí a pak si budeme moci dovolit slušné mzdy a poroste životní úroveň. To musí být naše ambice. Nebýt periferií kulturně, ekonomicky, ani politicky,“ říká k Dlouhodobému programu místopředseda strany Lubomír Zaorálek.

ČSSD bude vzdorovat nebezpečnému tlaku na posílení vlivu soukromého kapitálu ve veřejných službách, jako jsou školství, zdravotnictví, či penzijní systém. ČSSD chce do budoucna zabránit, aby velké korporace nadále odváděly své zisky vytvořené v České republice skrze neformální optimalizace do daňových rájů.

V oblasti podpory rodin s dětmi bude ČSSD prosazovat zákonný nárok na předškolní vzdělávání pro každé dítě od dvou let věku a bezplatné předškolní vzdělávání pro všechny děti. V oblasti základního a středního školství je dle dlouhodobého programu ČSSD nutné navýšit finanční prostředky určené na platy vyučujících tak, aby dosahovaly minimálně 130% průměrné mzdy.

Ve zdravotnictví pak strana vidí naléhavou potřebu zjednodušit a urychlit systém přípravy na povolání v lékařských i nelékařských oborech. Především vzdělávání chybějících všeobecných sester, které je třeba zkvalitnit ve středních zdravotnických školách a doplnit pouze jednoročním navazujícím studiem. ČSSD bude důsledně také hlídat pravidla cenotvorby léků a bude chtít definovat pravidla pro zajištění jejich dostupnosti pro pacienty, zejména pak seniory a nezletilé děti.

Video z tiskové konference naleznete zde.

 

Blogy