Z unijního rozpočtu získají příští rok desítky milionů i dva významné environmentální projekty

4. prosince 2017

Evropský parlament finálně schválil rozpočet Evropské unie na rok 2018. V položkách rozpočtu ve výši 160,1 miliard eur lze nalézt dvě významné iniciativy na ochranu životního prostředí a zdraví. Navrhl je europoslanec a biolog Pavel Poc.

Podpora českých a evropských včelařů

Problematice zdraví včel se v Evropském parlamentu Pavel Poc věnuje dlouhodobě. V roce 2011 pracoval mimo jiné na zprávě Zdraví včel a problémy v odvětví včelařství. Později inicioval otázku na Komisi týkající se problematických neonikotinoidů. Ty představují jedny z nejpoužívanějších pesticidů dodnes ohrožující včelstva i ostatní živočichy.

Úbytky populace včel jsou závažným problémem. Jsou výsledkem souběhu vícero faktorů, a to nemocí, působením klimatických změn, invazivních druhů, změnou krajiny či používáním pesticidů," komentuje důvody pro podání tohoto návrhu Pavel Poc.

Právě poslední faktor, pesticidy a jejich výskyt v krajině, bude zkoumat tento nový evropský projekt s rozpočtem 32,5 milionů korun. „Práce na projektu nebyla zrovna lehká. Nicméně jsem velmi rád, že se měsíce příprav vyplatily, a že tak budeme mít v ruce hmatatelné důkazy o tom, jestli jsou pesticidy používány správně a je chráněno životní prostředí i naše zdraví," říká Pavel Poc.

Biodiverzita a indikátory evropských motýlů

Druhým želízkem v ohni je iniciativa v hodnotě 20,8 milionů korun. I tou chce Pavel Poc zdůraznit problém úbytku opylovačů, proměn evropské biologické rozmanitosti a podpořit síť Natura 2000.

Tímto návrhem, který počítá s aktivním zapojením českých subjektů, si opět bereme na mušku evropskou zemědělskou politiku, systém jejího odměňování, ale i jiné politiky. Výsledky výzkumu plánujeme použít při úpravách environmentálních opatření či adaptačních strategií na změnu klimatu," jmenuje některé přínosy návrhu Pavel Poc.

V jeho rámci budou moci evropští dobrovolníci přispívat do sjednocené databáze a ovlivní formování budoucích politik i legislativy. „I pro tento projekt jsme uhájili poměrně dost prostředků. Doufám tedy, že Česko neusne na vavřínech a využije tyto příležitosti, nejen kvůli finančnímu ohodnocení, ale zejména kvůli možnosti ovlivnit evropské dění," dodává europoslanec.


Více informací o projektech:
media@pavelpoc.cz, +420 734 587 148
pavel.poc@europarl.europa.eu

Enviromentální projekty P. Poc

Blogy