VIDEO: ČSSD 4.7.2014 odstartovala své první vnitrostranické korespondenční referendum

4. července 2014

Děje se tak na základě usnesení, které přijal dne 14. 6. 2014 na svém 7. zasedání ÚVV ČSSD. V českém politickém prostředí zcela unikátní dopisová metoda referenda zaručuje naprostou anonymitu hlasování. Hlasovací lístek totiž bude samostatně ve speciální obálce - zcela oddělen od verifikačního lístku. Sčítání samotných hlasů navíc bude probíhat na procesu ověřování platnosti jednotlivých hlasovacích lístků úplně nezávisle.

Diskutované reformě ČSSD se rychle dostává konkrétních naplnění. Svědčí o tom přípravy Lidového domu na vnitrostranické referendum, o jehož vyhlášení rozhodl Ústřední výkonný výbor strany. Jako finančně i logisticky nejefektivnější strana zvolila korespondenční metodu. Ta se setkala s velkým úspěchem u německé SPD při celostranickém schvalování koaliční smlouvy. Obálku poslalo zpět 77,86 procent členů, což znamenalo citelné oživení stranického života.

Pokud jde o samotnou podobu a souvislosti korespondenčního referenda ČSSD, budou se jej moci zúčastnit všichni sociální demokraté s nabytým členstvím do 31. května 2014. Do poštovní schránky na kontaktní adresu, kterou budou mít možnost ještě před samotným začátkem rozesílání aktualizovat na sekretariátu své okresní organizace, dostanou tzv. odesílací obálku.

Uvnitř ní naleznou čtyři další dokumenty – hlasovací lístek, verifikační lístek, oranžovou úřední obálku a modrou odpovědní obálku. Postup korespondenčního hlasování je pak díky tomu velmi snadný.

Člen ČSSD odpoví křížkem ANO či NE na tři otázky referenda uvedené na hlasovacím lístku a poté vyplní verifikační lístek. Ten obsahuje čestné prohlášení potvrzující, že opravdu hlasoval oslovený sociální demokrat.

Hlasovací lístek pak dotyčný nebo dotyčná vloží do oranžové úřední obálky, kterou zalepí. Tu potom spolu s verifikačním lístkem umístní do modré odpovědní obálky, která celá se svým obsahem poputuje poštou na ústřední sekretariát v Lidovém domě, kde bude následně probíhat vyhodnocování výsledků.

Na závěr připomeňme seznam otázek, o kterých se bude hlasovat a dodejme, že obálky musejí být doručeny nejpozději do půlnoci 3. 8. 2014.

1. Souhlasím s tím, aby podle Stanov o konečné podobě kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce, města, kraje, Senátu a PS rozhodovali v přímém hlasování všichni členové ČSSD v příslušném volebním obvodu?

2. Souhlasím s tím, aby podle stanov alespoň 40 procent všech kandidátů na kandidátkách do zastupitelstva kraje a Poslanecké sněmovny tvořily osoby opačného pohlaví? 

3. Souhlasím s tím, aby ČSSD navrhla zákonem omezit kumulaci placených veřejných funkcí?

 

Řád vnitrostranického referenda

Usnesení k vnitrostranickému referendu ČSSD

Vzor hlasovacího lístku a průvodce referendem

Blogy