Velvyslanectví ČR v Dillí úspěšně vyzkoušelo nový systém příjmu žádostí o zaměstnaneckou kartu

10. ledna 2020

Velvyslanectví České republiky v Dillí v prosinci 2019 úspěšně využilo systém náhodného výběru při objednávání žadatelů o „zbytkové“ zaměstnanecké karty, tj. zaměstnanecké karty žadatelů, kteří nesplní podmínky vládou preferovaného programu cílené ekonomické migrace pro kvalifikované zaměstnance z Indie. Tato zbytková kategorie zaměstnaneckých karet se na ZÚ Dillí týká rovněž občanů Bangladéše, Nepálu, Srí Lanky a Bhútánu.

Zájemci o podání žádosti o zaměstnaneckou kartu byli za přítomnosti zástupců jednotlivých ministerstev a Veřejné ochránkyně práv vylosováni v Praze. Systém plánuje MZV dle aktuální situace využít i na dalších zastupitelských úřadech ČR v místech, kde poptávka převažuje nad vládou stanovenou kvótou pro zejm. nekvalifikovanou pracovní sílu.

Zájem cizinců o práci a život v ČR, kteří nesplňují podmínky programů cílené ekonomické migrace, převyšuje vládou stanovené kvóty. Jedná se o zaměstnance, jejichž příliv ve větší míře by nebyl pro český pracovní trh žádoucí. MZV je však povinno zajistit i těmto zájemcům rovné podmínky pro podání žádostí.

„Žadatelé v Indii, kteří nesplní podmínky pro zařazení do vládou preferovaného programu zaměstnance ze třetích zemí, a přesto mají zájem o práci v Česku, jsou proto nově zařazeni do systému, jenž je založen na náhodném výběru. Eliminována jsou tak rizika spojená se zneužitím žádostí o zaměstnanecké karty,“ vysvětlil ministr zahraničí Tomáš Petříček.

„Losování proběhlo pod dohledem zástupců několika ministerstev i ombudsmanky. Vylosovaným žadatelům byl přidělen termín k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na zastupitelském úřadu v Dillí. Proces náhodného výběru proběhl na základě judikatury Nejvyššího správního soudu, zákona o pobytu cizinců a zákona o správních poplatcích,“ popsal proces podrobněji ředitel Vízového odboru MZV David Nový.

Koncepce cílené ekonomické migrace, která zahrnuje programy pro příchod zaměstnanců z prioritních zemí (např. Program Ukrajina) a systém kvót pro zaměstnance z vybraných zemí vznikla ve spolupráci resortů vnitra, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, zahraničí a sociálních partnerů v rámci tripartity s cílem řešit otázku chybějící pracovní síly v ČR. Nové programy zaměřené na kvalifikované a vysoce kvalifikované pracovníky navazují na úspěšné fungování dosavadních režimů a projektů, které byly zaváděny postupně od roku 2015.

V rámci programů cílené ekonomické migrace je zajištěn příliv většiny zaměstnanců ze třetích zemí do ČR. Tato preferovaná ekonomická migrace je díky nastavení programů plně kontrolovaná a zaměřená na výběr konkrétních pracovníků z předem určených prioritních zemí dle požadavků ČR včetně ochrany trhu práce. „Program kvalifikovaný zaměstnanec“ je od 1. září 2019 zaveden pro Ukrajinu, Srbsko, Černou Horu, Mongolsko, Filipíny, Moldavsko, Indii, Bělorusko a Kazachstán.

zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Blogy