V rámci ekologické kampaně ČSSD Green tour navštívil Petr Petržílek povodní postižený Jeseník

19. srpna 2009

Včera stínový ministr životního prostředí Petr Petržílek společně se svým teamem Green Tour a za účasti volebního leadera za okres Nový Jičín paní Danou Vahalovou předal rodině Luňákových sponzorský dar. Luňákovi při letošních povodních krom majetkových škod přišli o 2 koně, kteří tvořili součást života celé rodiny. Sponzorský dar manželé Luňákovi využili k nákupu březí klisny Slezského Norika – pracovního plemene.

Petr Petržílek

Krom toho Petr Petržílek a Dana Vahalová navštívili starostu Jeseníka nad Odrou pana  Tomáše Machyčka a pana starostu Starého Jičína Rudolfa Hrnčíře, se jterými diskutovali o účinných protipovodňových opatřeních. Shodli se na nezbytnosti dalšího rozčleňování krajiny formou mezí, hájků a remízků, o zpomalování odtoku vod vhodnou revitaliuzací vodních toků a obnovou popř. budováním nových rybničních soustav.

 

Stínový ministr Petr Petržílek k tomu dodal : „Je mi hrozně líto lidí, kteří byli postiženi povodněmi. Jsem rád, že představuji ekologickou politiku, která se zaměřuje na realizaci opatření proti povodním. Věřím, že v případě úspěšných voleb dokážeme českou krajinu připravit tak, aby byla schopna odolávat nejen zničujícím povodním, ale i dlouhotrvajícímu suchu.“

Blogy