Úspěchy MPSV v rodinné politice

15. května 2020

Na dnešek (15. května) připadá Mezinárodním den rodiny. Jeho význam si po celém světě připomínáme už 26. let. Ministerstvo práce a sociálních věcí považuje podporu rodin za jedno ze stěžejních témat. Letošní rok je v této oblasti ve znamení velkých změn. Navýšili jsme rodičovský příspěvek, chystáme změny pro dětské skupiny, podporu samoživitelek nebo investujeme do projektů na podporu rodin.

„Nesmíme zapomínat na to, že investice do našich dětí je investicí do budoucnosti celé země. Rodina má nezastupitelný význam, to je potřeba si neustále připomínat a rodiny podporovat. Jsem ráda, že existuje Mezinárodní den rodiny a chci jeho význam vyzdvihnout,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Cílem MPSV je vytvořit příznivější společenské klima, sociální a ekonomické podmínky pro fungování rodin a odstraňování bariér a společenských tlaků vůči rodinám.
Je také nutné věnovat zvláštní pozornost rodinám se specifickými potřebami a posilovat vědomí a význam rodinných hodnot. A co vše se změnilo nebo změní?

Navýšení rodičovského příspěvku
Od 1. ledna 2020 MPSV navýšilo rodičovský příspěvek na 300 000 Kč. U dvou a více dětí narozených současně došlo ke zvýšení příspěvku na 450 000 Kč. 

Dotace na podporu rodin
V rámci Národního dotačního titulu Rodina na podporu prorodinně orientovaných neziskových organizací se ministryni Janě Maláčové podařilo pro rok 2020 navýšit stávající alokaci o 23,5 mil. Kč až na 120 mil. Kč. Toto navýšení umožnilo podpořit historicky nejvyšší počet projektů. Podpořeno bylo celkem 292 projektů od 277 organizací. Resort navíc uspíšil proplácení dotací. Neziskové organizace tak měly peníze na svých účtech už na přelomu března a dubna. Více informací ZDE.

Projekty na podporu rodin
Významným projektem je Projekt krajská rodinná politika, jehož cílem je především zlepšit koordinaci místních a celostátních politik na podporu rodin a harmonizace rodinného a pracovního života. Projekt napomáhá k propojování a vzájemné komunikaci rodin s obcemi, kraji i státní správou. Do vzájemné spolupráce zapojuje také neziskový sektor, odborníky z akademické sféry a další důležité aktéry rodinné politiky.

Dětské skupiny/jesle
MPSV připravilo novelu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Hlavním cílem je zajistit stabilní dlouhodobé systémové financování dětských skupin (jeslí) ze státního rozpočtu a zajistit tím vyšší kvalitu péče a také flexibilitu služby. Toho chceme dosáhnout především prostřednictvím nastavení tzv. standardů kvality péče o děti, nastavením dalšího vzdělávání pečujících osob a dalších podmínek poskytování péče. MPSV v současné době eviduje téměř 1 100 dětských skupin s 16 tisíci místy pro předškolní děti, což svědčí o úspěšném rozvoji této flexibilní služby péče o děti s respektem k jejich individuálním potřebám. Více informací lze najít na stránkách www.dsmpsv.cz.

Novela má také zavést službu péče o děti v tzv. mikrojeslích, kde bude pečováno o nejmenší děti ve věku od 6 měsíců do 4 let věku. Ve skupině maximálně čtyř dětí bude kladen důraz na individuální péči podobnou té v rodině. V minulém roce bylo podpořeno celkem 100 mikrojeslí, z nichž momentálně 98 je v provozu.

Podpora pěstounů a ZDVOPů
V oblasti sociálně-právní ochrany dětí byla vládě předložena novela zákona,
která přináší vyšší podporu pěstounům a zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc
a podporu při studiu u lidí, kteří opouštějí ústavní nebo pěstounskou péči. Zároveň MPSV zajišťuje podporu krajům v budování optimální sítě služeb pro děti a rodiny prostřednictvím projektu Podpora systémových změn v oblasti péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v České republice.

Sdílené pracovní místo
Na podporu rozvoje flexibilního zaměstnávání a slaďování pracovního a rodinného života připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí legislativním ukotvením v zákoníku práce institut sdíleného pracovního místa, které by měl začít platit od příštího roku. Novela je aktuálně ve Sněmovně před třetím čtením.

Zálohové výživné
MPSV myslí i na rodiny samoživitelek a samoživitelů, kteří dlouhodobě bojují s neplacením výživného. Proto připravilo návrh na zálohové výživné, které pomůže právě tam, kde selhaly všechny ostatní prostředky k vymáhání práva.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí


Blogy