TZ ČSSD: Chráněný účet je po deseti letech skutečně na dohled

23. října 2020

Poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD) a poslanec Patrik Nacher (ANO) dnes na tiskové konferenci společně prezentovali novelu Občanského soudního řádu, která zavádí do českého právního systému chráněný účet (Sněmovní tisk 986). Zároveň odmítli navrhované změny, které přinášejí více otázek než odpovědí a ohrožují úspěšný start chráněného účtu, který se připravoval dlouhou dobu.

Tento názor podpořila přímo na tiskové konferenci také poslankyně Alena Gajdůšková (ČSSD), místopředsedkyně výboru pro sociální politiku.

„Ústavně právní výbor podpořil chráněný účet se souhlasným stanoviskem vlády. Podobně se vyjádřila řada organizací a institucí. Například Soudcovská unie podporuje podle stanoviska, které mi bylo včera doručeno, náš návrh předložený sněmovně jako sněmovní tisk 986,“ prohlásila Kateřina Valachová.

Pro Patrika Nachera je podle jeho slov velmi důležité, že návrh novely neumožňuje například bankám, aby zpoplatnily samotné zřízení chráněného účtu a aby za jeho vedení požadovaly vyšší poplatky, než které se účtují za vedení běžných účtů. „Z mého pohledu je to velmi podstatné, neboť i takové myšlenky se během dlouhých jednání objevily. Ale náš návrh dává lidem v exekuci jednoznačnou jistotu, že při používání bankovních služeb nebudou muset klienti v exekuci za ně platit více, než platí ostatní klienti například za svůj běžný účet ,“ uvedl Patrik Nacher.

Alena Gajdůšková zase zdůraznila, že je velmi podstatné, aby bylo možné si zřídit chráněný účet již od 1. ledna příštího rok. „Jde nám o to, aby ekonomické obtíže v důsledku snížení příjmů pro pracující rodiny neznamenaly pro ně katastrofu, například včetně ztráty bydlení. Nesmí se dostat do dluhové pasti, ze které už by se nedokázaly dostat. Chráněný účet jim zajistí ochranu a návrat do normálního svobodného a důstojného života před ekonomickou krizí,“ prohlásila Alena Gajdůšková.

Principem chráněného účtu je, že na toto místo jsou zasílány ty příjmy, ze kterých již byla dlužníkovi jednou podle zákona odebrána příslušná část a zaslána například zaměstnavatelem exekutorovi. Podobně jsou na tento účet nasměrovány příjmy dlužníka jako důchod nebo nemocenská. I ty příjmy, které nesmí být exekvovány vůbec, třeba přídavky na děti nebo příspěvek na bydlení.

Až dosud se v tisících případech stalo a děje, že během exekuce jsou po obstavení účtů dlužníka na těchto účtech zablokovány veškeré jeho prostředky bez ohledu na to, že se exekuovat nesmí nebo už byly exekuci podrobeny a náleží dlužníkovi a jeho rodině pro obživu. Především během předchozí ekonomické krize i později se kvůli tomuto nespravedlivému postupu dostalo velké množství lidí do dalších a dalších exekucí, což jejich situaci učinilo neřešitelnou. Nebyli následně schopni hradit ani běžné výdaje domácností, což vedlo k sekundárním exekucím včetně násobného hrazení nákladů exekucí. „Stalo se to, že exekuční systém si takto vyráběl doživotní dlužníky. Pokládám za nutné, abychom zabránili opakování takové praxe a skoncovali s otrockými účty, které umožňují neoprávněné exekuce,“ uvedla Kateřina Valachová.

Předkladatelé sněmovního tisku 986 poděkovali také řadě institucí a jednotlivců, konkrétně Českomoravské komoře odborových svazů, Svazu průmyslu a dopravy, České správě sociálního zabezpečení, České národní bance a Ministerstvu spravedlnosti České republiky za pomoc s přípravou sněmovního tisku 986 a za podporu jeho předložené podoby. 

Dále byly zmíněny Asociace občanských poraden a Charita, které podporují podobu sněmovního tisku 986 a vyjádřily připravenost pomáhat lidem v problémech při potřebných jednáních.

„Já jsem zažila snahu zavést chráněný účet již v době, kdy jsem byla v této sněmovně jako emisarka českého ombudsmana Otakara Motejla. Pokusy o zavedení tohoto institutu jsou dlouhé deset let a možná i déle. Tentokrát poprvé je na půdě sněmovny návrh, který má souhlasné stanovisko vlády a který byl dlouze projednáván a připravován. „Tuto příležitost nesmíme promarnit,“ uvedli shodně Kateřina Valachová a Patrik Nacher.

Blogy