T. Petříček: Vláda schválila Rekonstrukční balíček MZV na pomoc českým firmám

8. června 2020

Světovou ekonomiku letos silně zasáhla pandemie COVID-19. Pohyb zboží, osob i zahraniční obchod jsou stále výrazně utlumeny a zmrazeny. Ministerstvo zahraničních věcí proto přišlo s Rekonstrukčním balíčkem, který má za úkol podpořit české firmy na zahraničních trzích. Dnes ho schválila vláda.

„Česko jako otevřená ekonomika musí co nejaktivněji podporovat české podnikatele v zahraničí. Rekonstrukční balíček je postaven na poskytování bezplatných služeb, primárně s využitím kapacit našich ambasád, konzulátů, a tak dále, zkrátka celé naší zahraniční sítě a s minimálními dodatečnými náklady,“ řekl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Rekonstrukční balíček MZV využívá již existujících nástrojů podpory českých firem, ať už se jedná o posílení individuálních cílených služeb, informačního servisu pro podnikatele či Společného nástroje financování ekonomické diplomacie. Důraz je kladen na zvýšení podpory přímo v zahraničí a její větší flexibilitu.

Meziresortní Společný nástroj umožňuje koordinované plánování outgoingových a incomingových podnikatelských misí. Rekonstrukční balíček do nástroje vnáší možnost pružnějších reakcí na potřeby podnikatelů a možnost efektivně prezentovat a podporovat odvětví, která jsou krizí nejvíce zasažena (včetně cestovního ruchu), formou cílených služeb a identifikací příležitostí v zahraničí, nyní i v online podobě. „Do karet nám hraje kvalita českých výrobků i schopnost reagovat na potřeby klientů,“ dodal šéf české diplomacie.

Jedná se o společnou aktivitu rezortů, agentur a hlavních podnikatelských svazů a asociací (Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR). Do spolupráce jsou prostřednictvím společných aktivit MZV, podnikatelských svazů a asociací také co nejvíce zapojeny kraje.

Rekonstrukční balíček navazuje na Nouzový balíček MZV schválený vládou 18. března.

zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Blogy