Stanovisko Křesťansko-sociální platformy ČSSD k výrokům Mirka Topolánka

22. března 2010

Předseda ODS Mirek Topolánek se při rozhovoru pro magazín Lui vyslovil takto: "Církev? To je jen organizace, která se chopila filosofie křesťanství. Rozhodně nedávám rovnítko mezi církev a náboženství." Mimo jiné též řekl: "Křesťanství je pro mě názor. Prvotní křesťanství bylo bez církve, církev se chopila díky různým liturgickým..., díky oblbování mas, díky brainwashingu totálnímu se zmocnili těch lidí a jejich mozků."

Vyslovil se tak předseda strany, která v končícím volebním období vládla v koalici s KDU ČSL, a která do sebe v roce 1996 pojala Křesťansko-demokratickou stranu, jejíž významný představitel Marek Benda dlouho ofenzivně zastupuje ODS ve sněmovně.

Předseda parlamentní strany, která se uchází o hlasy občanů ve volbách v rozhovorech pro tisk nevyslovuje soukromá mínění, nýbrž politická stanoviska. Mirek Topolánek svým vyjádřením pro Lui sdělil křesťanským církvím, že jeho spolupráce s křesťanskodemokratickými politickými proudy je účelová a pokrytecká.

Věrohodnost Mirka Topolánka jako politika nepodporuje ani fakt, že se o církvích takto vyslovil v rozhovoru pro časopis, který se hlásí ke gay komunitě. Poslanci strany, jíž Mirek Topolánek předsedá, totiž pouze s dvěma výjimkami, k nimž on sám nepatřil, hlasovala ve sněmovně proti zákonu o registrovaném partnerství.

Rozpor mezi oficiální, na oko procírkevní politikou ODS a skutečným antiklerikalismem předsedy Topolánka ukazuje na to, že je pro něj samozřejmostí dvojí způsob myšlení - oficiální, určený veřejnosti a zcela jiný, soukromý. Předseda Topolánek by se alespoň měl nechat svými poradci informovat o tom, že první křesťanské sbory samy sebe nazývaly "církvemi" a že právě v kontextu liturgie vznikl kanonický soubor textů, který dnes nazýváme Nový zákon.

Mirek Topolánek v rozhovoru, který byl zveřejněn bez úprav, tak, jak byl sejmut zvukem i obrazem, má značné potíže s vyjadřováním. Vyslovil i nechutnou poznámku o premiérovi. Když byl opakovaně žádán, aby charakterizoval gaye, řekl toto: "Gustav Slamečka, když jde do tuhého, tak uhne. Fischer, ten je Žid, není gay, uhne ještě dřív. To přeci nesouvisí, s tím, že je gay, to souvisí s jeho charakterem."

Je nepřijatelné a krajně nebezpečné vkládat kritiku politického stylu premiéra a ministra do sousedství s jejich údajnou sexuální orientací nebo náboženskou příslušností. V souvislosti se zmíněnou židovskou příslušností premiéra je nutno připomenout zálibu Mirka Topolánka ve formulacích odkazujících na nacistický režim v Německu.

Politik, který je přesvědčen, že třetina české společnosti je "oblbnuta církvemi" a kterému se nepříčí označovat konkrétní členy vlády za gaye či Židy, nemůže být podle našeho názoru předsedou demokratické strany. Ve stejném rozhovoru předseda Topolánek bez potíží označuje Čechy jako etnikum kolektivními charakteristikami. Omluvou lze snad napravit největší škody v mezilidských vztazích s dotčenými osobami, nelze jí ovšem odstranit poznání, že předseda nejsilnější pravicové strany v zemi ve svém vlastním myšlení přijímá nejpokleslejší stereotypy a dopouští se výroků, které by mohly oživit ty nejtemnější společenské předsudky minulého století.

V žádné vyspělé demokratické společnosti by politik po pronesení podobných výroků nemohl a neměl zůstat činný. Totéž platí pro Českou republiku: Vyzýváme proto Mirka Topolánka, aby okamžitě rezignoval na svůj post předsedy ODS, rezignoval na své místo na kandidátce ODS do Poslanecké sněmovny PČR a zcela se stáhl z veřejného života.


František Bublan, člen Křesťansko-sociální platformy ČSSD
Jan Černý, koordinátor činnosti Křesťansko-sociální platformy ČSSD
Karel Floss, filosof, člen Křesťansko-sociální platformy ČSSD
Ivan Štampach, religionista, člen Křesťansko-sociální platformy ČSSD

Blogy