Stanovisko ČSSD k summitu NATO a Nové strategické koncepci

22. listopadu 2010

ČSSD oceňuje přijetí Nové strategické koncepce (NSK), která se snaží reagovat na klíčové současné a budoucí bezpečnostní hrozby, mezi které patří proliferace ZHN, kybernetické útoky, hrozby používání nových technologií, útoky na přepravní energetické trasy.

zaoralek
  • Pozitivní je, že zmiňuje i řadu nevojenských hrozeb (zdravotní rizika, klimatické změny, nedostatek vody).
  • Významná je i skutečnost, že NATO chce posilovat civilní komponenty ve své činnosti, včetně spolupráce s EU a OSN.
  • ČSSD podporuje deklarovanou snahu NATO více se angažovat v procesu jaderného odzbrojení.
  • NSK ale bohužel nezmiňuje otázku možného vývoje nového bezpečnostního uspořádání v Evropě, obsahovou a institucionální spolupráci NATO a EU. ČSSD nicméně vítá vstřícný přístup NATO k prohlubování spolupráce s Ruskem. Oceňujeme pokrok, učiněný v charakteristice vztahů obou partnerů a příslib vzájemné spolupráce v otázkách společného zájmu, což přispěje k posílení bezpečnosti a stability euroatlantického prostoru.
  • ČSSD vítá ve světle současné globální ekonomické krize úsporné kroky Aliance, pokud jde o redukci jejích struktur.

ČSSD bere na vědomí dohodu Aliance o budování společné Protiraketové obrany (PRO) a to včetně spolupráce s Ruskem. Současně však upozorňujeme na nutnost vyjasnění a dopracování s tím spojených koncepčních, technických a finančních otázek.

Rozhodnutí summitu o dokončení procesu předání země do rukou Afghánců do roku 2014 pokládáme za nejzazší možný termín s ohledem na vnitřní situaci NATO a veřejné mínění v členských zemích. Otázkou zůstává závaznost a reálnost tohoto termínu ve světle dosavadní a předpokládané bezpečnostní a politické situace v zemi.

Lubomír Zaorálek
stínový ministr zahraničí za ČSSD

Blogy