Sociální demokracie zveřejnila Výroční finanční zprávu o hospodaření za rok 2017

28. března 2018

ČSSD dnes zveřejnila zprávu o hospodaření za rok 2017. Výnosy činily 184,4 mil. Kč, náklady 224,2 mil. Kč a záporný výsledek hospodaření pak 39,8 mil. Kč.

ČSSD financovala své aktivity v roce 2017 transparentně a bezproblémově na všech úrovních, výrok auditora je bez výhrad," uvedl ekonomický ředitel ČSSD Martin Starec.

Největší položku v příjmové části v roce 2017 tvořily výnosy ze státního rozpočtu celkem 142,3 mil. Kč, z nájmů, služeb a ostatních činností 21,0 mil. Kč, z darů 4,8 mil. Kč a členských příspěvků 16,3 mil. Kč.

Náklady na provoz a činnost ČSSD v loňském roce činily 81,4 mil. Kč, náklady na mzdy 56,4 mil. Kč, na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 0,7 mil. Kč. Na volby do Poslanecké sněmovny a Senátu PČR ČSSD vynaložila celkem 85,7 mil. Kč.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců činil 115 osob.

Výroční finanční zpráva ČSSD za rok 2017 byla předána Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a je k dispozici na webu ČSSD.

Záznam tiskové konference ekonomického ředitele ČSSD Martina Starce je dostupný zde

Blogy