Sociálně demokratické ženy si připomněly vznik Československa a založení sociální demokracie

10. března 2018

V sobotu 10. března 2018 se v Hotelu Kampa uskutečnil seminář Sociálně demokratických žen (SDŽ) s názvem „Historie a tradice České republiky a ČSSD". Účastníci semináře se seznámili nejen s důležitými okamžiky v historii samostatného československého a českého státu, ale také s významnou úlohou sociální demokracie při formování české společnosti. Na závěr semináře předsedkyně SDŽ Lenka Fojtíková předala devíti členkám hnutí ocenění Ženy sobě.

V letošním roce si připomínáme dva důležité historické momenty, které významně ovlivnily tvář naší země. Nejen, že přispěly k přijetí hodnot, které jsou pro českou společnost dodnes velmi důležité, ale znamenaly i zásadní zlom ve vnímání postavení žen a občanských svobod," prohlásila předsedkyně SDŽ Lenka Fojtíková, která tak poukázala na letošní oslavy u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu a na založení sociální demokracie před 140 lety v břevnovském hostinci U Kaštanu.

Hodnoty, programové principy a úspěchy sociální demokracie od konce 19. století přiblížil v úvodním příspěvku bývalý sociálnědemokratický ministr zahraničních věcí Jan Kavan.

Vznik samostatného Československa 28. října 1918 především znamenal emancipaci českého a slovenského národa. O hodnotách a tradicích souvisejících se vznikem Československa a jejich významu pro českou společnost proto v druhé části semináře pohovořil děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michal Pullman.

Lenka Fojtíková na závěr semináře ocenila diplomem „Ženy sobě" devět členek SDŽ, které se v loňském roce nejvíce podílely na práci hnutí v regionech. Oceněny byly: Vlasta Frydrychová, Hana Hatašová, Marcela Jelínková, Marie Loduhová, Libuše Pešlová, Dagmar Schiesselová, Jiřina Slavíková, Božena Svobodová a Marie Voborníková.

Blogy