Senát schválil novelu zákona o specifických zdravotních službách

8. června 2017

Senátoři na svém dnešním (8. 6. 2017) jednání schválili novelu zákona o specifických zdravotních službách. „Za nejdůležitější novinku, kterou novela zavádí, považuji osobně krok ke snížení rizika ohrožení společnosti nebezpečnými pacienty. Zákon nově nařizuje, že poskytovatel zdravotních služeb musí člověka - pacienta, který se vyhýbá ochrannému léčení, hlásit Policii ČR a ta takovou osobu zajistí. Doposud totiž platila pouze povinnost informovat soudy, které teprve následně rozhodovaly o dalším postupu. To při pohybu potenciálně nebezpečného člověka bez dozoru na svobodě opravdu nebylo efektivní,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Další navrhované změny se týkají posudkové péče, včetně pracovně lékařských služeb a posuzování a uznávání nemocí z povolání. Efektem bude méně papírování při vydávání lékařských posudků, zjednodušení a zlevnění předepsaných postupů pro posuzované, zaměstnavatele, i pro poskytovatele zdravotních služeb.

Zákon se dotýká i kastrací a genetických vyšetření. Kastraci bude například možné za stanovených podmínek provést dotčené osobě již ve věku 21 let a zároveň bude umožněno, aby kastraci ve zvlášť odůvodněných případech podstoupil pacient, který ještě násilný sexuálně motivovaný trestný čin nespáchal. V navrhovaných úpravách genetických vyšetření se pak odráží vývoj, ke kterému v posledních letech v této oblasti došlo. V praxi tak například již nebude docházet k neindikovaným genetickým laboratorním vyšetřením.

Blogy