Semináře SDŽ s europoslancem Pavlem Pocem

5. prosince 2018

Sociálně demokratické ženy ČSSD ve spolupráci s europoslancem RNDr. Pavlem Pocem uspořádaly v listopadu 2018 tři velmi zajímavé semináře s aktuálním tématem „Sociální demokracie v EU“.

obrázek
První seminář se konal 20. 11. 2018 ve velké zasedací místnosti Krajského domu ČSSD v Plzni pro členky SDŽ z Plzně, druhý seminář se konal 22. 11. 2018 v restauraci Philadelphia v Pardubicích pro členky SDŽ z Pardubic a z Hradce Králové a třetí seminář se konal 23. 11. 2018 v restauraci Arrosto Ristorante v Praze, kterého se zúčastnily členky SDŽ z Olomouce, Ostravy, Prahy, Šumperka, Vsetína a Zlína. Všech těchto seminářů se zúčastnili také i sympatizanti SDŽ a senioři z příslušných měst. Všechny semináře měly vysokou profesionální úroveň, o kterou se zasloužil zejména europoslanec RNDr. Pavel Poc, člen Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin v Evropském parlamentu,  který srozumitelně vysvětlil všem přítomným současnou situaci a politiku v EU a všechny dotazy v bohatých diskuzích  zodpověděl a objasnil k velké spokojenosti všech dotazovaných.

Všechny semináře probíhaly ve velmi příjemném prostředí a přátelské atmosféře a na závěr bylo vždy připraveno pohoštění pro všechny přítomné.

Velký obdiv a poděkování patří europoslanci RNDr. Pavlu Pocovi a také i všem organizátorům za realizaci těchto zcela výjimečných a obohacujících seminářů, které všichni účastníci hodnotili velmi kladně.

Blogy