Jsem s prosetickými dětmi

9. listopadu 2017

Nejen jako ministr školství, ale zejména jako otec a dědeček jsem nesmírně pobouřen vlnou nenávistných mailů, komentářů a útoků na sociálních sítích, s níž bojuje základní škola v teplických Proseticích.

Děje se tak kvůli zveřejnění fotografie tamní první třídy složené převážně z dětí romských, vietnamských a arabských v seriálu teplické mutace Deníku.

Děti i pedagogové čelí od zveřejnění nenávistným komentářům na sociálních sítích. Kde se objevují i výzvy k likvidaci malých školáků. Školní email zaplavují výhrůžky z celé republiky, některé vyzývají ke zničení školy. Její vedení v čele s paní ředitelkou Marcelou Prokůpkovou je v šoku a pod neuvěřitelným tlakem.

Vše jen proto, že se jim složení letošní první třídy prostě takto sešlo. Oceňuji pozdější postoj Deníku odmítající jakékoliv projevy nenávisti a rasismu.

Jako občan této země odsuzuji tyto projevy a věřím v tento projev degenerace elementární hodnoty zdravé společnosti, tj. výchovu další generace v duchu porozumění a soužití v různosti. Doufám ve zdravý rozum a uvědomění si podstatnější části společnosti, že útoky na malé děti a vzdělávací instituce jsou projevem největší zbabělosti, kterou nemůžeme tolerovat. Školy jsou a musí být garantem rovného přístupu ke vzdělání. Je to v dnešní době úkol nesnadný.

Prosetické škole MŠMT v případě potřeby poskytne veškerou možnou pomoc a jejímu vedení a všem pedagogům děkuje za trpělivost a péči, kterou všem dětem bez rozdílu poskytují.

Stanislav Štech, ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Blogy