Ruská federace dodržela požadavek České republiky, snížila počet zaměstnanců ambasády v Praze

1. června 2021

V reakci na zjištění o zapojení členů ruských zpravodajských služeb do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích přikročila Česká republika k vyhoštění osmnácti členů personálu ambasády Ruské federace v Praze. Jejich aktivity byly neslučitelné s činností diplomatických pracovníků dle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích. Ruská federace reagovala nepřiměřeně a ve výsledku znemožnila plné fungování českého diplomatického zastoupení v Ruské federaci. Česká republika se proto rozhodla, že v souladu s článkem 11 Vídeňské úmluvy upraví počet pracovníků ruského velvyslanectví v Praze. To ruská strana dle českých požadavků a ve stanovené lhůtě učinila.

O vyhoštění osmnácti pracovníků Velvyslanectví Ruské federace v Praze rozhodla Česká republika 19. dubna 2021 v souladu s článkem 9 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích. „Tímto opatřením nedošlo k trvalému omezení počtu členů diplomatické mise Ruské federace v České republice,“ zdůraznil ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD).

Následovala nepřiměřená reakce ze strany Ruské federace, která nejenom vedla k vyhoštění většího množství českých diplomatů v Moskvě, ale nadto způsobila závažné a kritické komplikace ve fungování českého velvyslanectví v Moskvě. Na to reagoval ministr zahraničí Kulhánek: „Česká republika 22. dubna 2021 podle článku 11 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích upravila počet pracovníků Velvyslanectví Ruské federace v ČR na paritní princip a stanovila tento počet na stejné úrovni, jaký byl k 22. dubnu na české ambasádě v Moskvě, tj. na 7 členů diplomatického personálu a 25 členů administrativního a technického personálu.“ Ruská strana dostala k úpravě své mise v České republice čas do konce května. „Mohu konstatovat, že stanovený termín splnila,“ řekl ministr Kulhánek. Počet členů konzulárních úřadů Ruské federace v Brně a Karlových Varech zůstává nezměněný, stejně jako českých zástupců na konzulárních úřadech v Petrohradě a v Jekatěrinburgu.

V zájmu snížení napětí ve vzájemných vztazích Česká republika vyzývá Ruskou federaci, aby upustila od označování ČR (i dalších států) za zemi, která provádí nepřátelská opatření vůči Ruské federaci, a zrušila opatření s tím spojená. „Bez toho kroku se jen stěží můžeme vrátit ke standardní diplomatické komunikaci a začít uvažovat o možnostech úplné normalizace vzájemných vztahů. Stojí za připomenutí, že kroky související s vytvořením seznamu ‚znepřátelených zemí‘ považujeme být v rozporu s Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích,“ dodal ministr Kulhánek.

Pokud jde o otázku střední školy při ruské ambasádě v Praze, Česká republika nemá zájem na ukončení jejích aktivit. Jsme nicméně názoru, že situace dlouhodobě nebyla v souladu s mezinárodním právem. Škola působila jako součást velvyslanectví ve chvíli, kdy poskytovala služby nejen zaměstnancům mise Ruské federace, ale i veřejnosti. Školní výuka tedy nespadá pod funkce diplomatické mise. „Od začátku jsme upozorňovali ruskou stranu na nutnost hledat řešení ve spolupráci s Ministerstvem školství a dostát tak všem podmínkám, které vyžaduje český právní řád,“ uvedl šéf české diplomacie. „Jde tedy o to, aby ruská škola fungovala jako jiné zahraniční školy v ČR. Nic nebrání tomu, aby během letních prázdnin byly učiněny příslušné kroky a škola mohla zahájit nový školní rok. Zda se tak stane, ale záleží pouze na ruské straně,“ doplnil ministr Kulhánek.

zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Blogy