Co ve vysvědčení Rekonstrukce státu chybí?

3. října 2014

ČSSD považuje vysvědčení, kterým Rekonstrukce státu ohodnotila aktivitu parlamentních stran v prvních osmi měsících vládnutí koalice, za předčasné a zavádějící. Vysvědčení nevypovídá pravdivě o skutečném úsilí konkrétních parlamentních stran zrekonstruovat stát. „ČSSD nerekonstruuje stát pouze několika známkovanými zákony, ale celkovou změnou politiky a práce pro občany“, uvedl premiér Sobotka.

ČSSD plní Programové prohlášení vlády, do kterého přijala i návrhy Rekonstrukce státu. Činí tak nejen vládními návrhy, ale i podporou poslaneckých iniciativ. Bez aktivního přístupu ČSSD by nebyla například prosazena novela jednacího řádu zabraňující přílepkům, novela Ústavy posilující kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu nebo novela služebního zákona. „Dlouhodobou destrukci nenapravíme přes noc. Je úsměvné, že dřívější vládní strany, které jsou za ni odpovědné, mají na vysvědčení pěknou jedničku“, dodal premiér Sobotka.

Již v takto krátké době se navíc ČSSD zasadila například o zvýšení minimální mzdy, zrušila zdravotnické poplatky, zavedla porodné na druhé dítě, přísnější standardy pro důstojnější bydlení lidí v ubytovnách, valorizaci důchodů. ČSSD hodlá i nadále v rekonstrukci státu pokračovat.------------------------------------------------------------------ 

ČSSD aktivně plní Programové prohlášení vlády, do kterého přijala i návrhy Rekonstrukce státu. Činí tak nejen vládními návrhy, ale i podporou poslaneckých iniciativ.

ČSSD nerekonstruuje stát pouze několika známkovanými zákony, ale celkovou změnou politiky a práce pro občany. Prosadila zvýšení minimální mzdy, zrušila zdravotnické poplatky, zavedla porodné na druhé dítě, přísnější standardy pro důstojnější bydlení lidí v ubytovnách, valorizaci důchodů a mnoho dalších.   

ČSSD i nadále v rekonstrukci státu pokračuje.

 

Politika bez tajných sponzorů

Novelu zákona  připravuje Milan Chovanec (ČSSD). Zákon bude předložen vládě nejpozději na začátku roku 2015.

 

Střet zájmů

Novelu zákona připravuje Jiří Dienstbier (ČSSD). Proběhla diskuse mimo jiné se zástupci Rekonstrukce státu. Byla dosažena věcná shoda nad obsahem návrhu, která bude promítnuta do paragrafového znění.

 

Zveřejňování smluv státu a obcí

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) se výrazně zasadil o to, aby poslanecké iniciativě byla poskytnuta legislativní podpora a umožnilo se tak schválení životaschopného návrhu.

 

Služební zákon

Zákon o státní službě prosadila ČSSD v roce 2002. Jako jedna z mála bránila jeho opakovanému odkládání ze strany jiných parlamentních stran v čele ODS a TOP09 v minulých volebních obdobích. V roce 2013 se jako jediná opakovaně pokusila o uvedení zákona v účinnost. Iniciativa ČSSD byla motorem vedoucím k jeho finálnímu schválení Parlamentem ČR.

 

Transparentní legislativní proces

Novela jednacího řádu, která znemožňuje schvalovat netransparentní přílepky, byla přijata mimo jiné všemi hlasy přítomných poslankyň a poslanců ČSSD.   

 

Nezávislá kontrola hospodaření státu

Novela Ústavy, která rozšiřuje kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu, byla přijata mimo jiné i hlasy ČSSD. Ministr Jiří Dienstbier (ČSSD) aktuálně připravuje novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu.

Konec trafik v dozorčích radách

Bez návrhu premiéra Bohuslav Sobotka (ČSSD) by nevznikl Vládní výbor pro personální nominace, který dohlíží na transparentní obsazování dozorčích rad podniků se státní účastí.


 

Blogy