Reakce MPSV na nepřesné informace uvedené v médiích – Výše vyplácení zálohovaného výživného

21. června 2019

Ačkoliv Ministerstvo práce a sociálních věcí obvykle nekomentuje materiály v mezirezortním připomínkovém řízení, v médiích se opakovaně objevily informace týkající se připravovaného zákona o zálohovaném výživném, které jsou věcně chybné. MPSV při přípravě zákona o zálohovaném výživném stanovilo maximální částku, do které navrhuje v případě neplacení výživného ze strany partnera vyplácet zálohované výživné.

Informace o tom, že: „Ministryně Maláčová navrhuje, aby stát dětem neplatičů alimentů měsíčně posílal dávky: dětem do 6 let 15 procent průměrné mzdy, dítěti mezi 6 a 10 lety až 17 procent průměrné mzdy, mezi 10 a 15 lety až 19 procent, dítěti od 15 do 18 let to má být 22 procent průměru a studentovi mezi 18 a 26 lety 25 procent průměrné mzdy v zemi.
Ta loni činila 31 885 korun. Zálohované výživné by tak činilo podle věku dítěte 4783 až 7971 korun. Pokud by rodič dětem posílal jen část alimentů, stát by je celé dorovnal, ale také nejvýš do stanoveného podílu průměrné mzdy.“ jsou nepřesné.

Výše poskytnutého zálohovaného výživného se odvíjí od individuálních případů výživného, přičemž je při aktuálně platné legislativě stěžejní soudem vyměřená částka. Zálohované výživné je pak poskytnuto v této výši, maximálně však do stanoveného podílu z průměrné mzdy. V případě, že povinný rodič hradí výživné pouze částečně, je zde obdobný princip. Zálohované výživné je v tomto případě poskytnuto v takové výši, aby se celková obdržená částka rovnala vyměřené vyživovací povinnosti, maximálně však stanovenému podílu průměrné mzdy. Veškeré poskytnuté částky jsou pak následně vymáhány po povinném rodiči!

Maximální částka bude u dětí do 6 let 15 % průměrné mzdy, dětí mezi 6 a 10 lety 17 % průměrné mzdy, mezi 10 a 15 lety až 19 %, od 15 do 18 let to má být 22 % a u studentů mezi 18 a 26 lety to bude 25 %.

Fakt, že se jedná o maximální částky, je nutné zdůraznit, protože dle dostupných dat Ministerstva spravedlnosti byla průměrná výše výživného v České republice za rok 2018 2500 Kč. Ve většině případů se tedy jedná o částku výrazně nižší než stanovená maximální hranice.

Příklad:
1. Soudem byla vyměřena vyživovací povinnost ve výši 2000 Kč měsíčně, dítěti je 5 let, při splnění podmínek obdrží rodič zálohované výživné ve stanovené výši, tj. 2000 Kč.

2. Soudem byla vyměřena vyživovací povinnost ve výši 6000 Kč, dítěti je 5 let, při splnění podmínek obdrží rodič zálohované výživné ve výši 15 % průměrné mzdy v národním hospodářství, tj. 4 783 Kč.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy