Prohlášení statutárního místopředsedy ČSSD k poslednímu vývoji jednání s hnutím ANO

25. ledna 2018

Včera pozdě v noci mi předseda hnutí ANO Andrej Babiš vzkázal, že nehodlá pokračovat v jednáních se současným vedením ČSSD a že chce počkat až na vedení, jež vzejde z našeho sjezdu v druhé polovině února.

tk-psp-10-1-4.jpg

Hnutí ANO tak už třetí měsíc po sobě potvrzuje, že jedinými partnery, s nimiž je ochotna vážně jednat, je SPD a KSČM, ostatní demokratické politické strany ignoruje.

Za přerušením jednání s ČSSD, jež samo hnutí ANO iniciovalo teprve před několika dny, mohou být jen dva možné důvody.

1. Hnutí ANO čeká, že si ČSSD zvolí vedení, jež nebude trvat na dosavadních programových a dalších podmínkách a přivede sociální demokracii do koaličního lože jako levnou nevěstku za příslib několika pašaliků pro pár vyvolených.

2. Hnutí ANO se již dohodlo na podpoře své vlády s SPD a komunisty a vytvoří s nimi otevřenou či skrytou koalici. Českou republiky tak čeká vláda politických sil, jež usilují o demontáž ústavního systému republiky a také o vystoupení z EU a NATO.

ČSSD je si vědoma své historické odpovědnosti nejstarší politické strany jak vůči republice tak i jejím občanům a je připravena zahájit jednání o vytvoření stabilní proevropské demokratické vlády. Připomínám, že do tohoto jednání vstupuje ČSSD s následujícími podmínkami:

– nová vláda musí garantovat proevropské směřování země a plnění našich závazků v NATO

– hlavním programovým bodem musí být systémová podpora rodin s dětmi, ať už jde o bydlení, pracovní příležitosti či vzdělání dětí

– vítěz voleb má právo nominovat premiéra, ve vládě ale nesmí být trestně stíhaná osoba

– hlasy ve vládě budou rozděleny tak, aby se koaliční partneři vždy museli dohodnout

– hnutí ANO se až do vyřešení kauzy Čapí hnízdo vzdá nároku na obsazení ministerstev financí, vnitra a spravedlnosti

– hnutí ANO navrhne regulační mechanismy, jak odbourat střet zájmů na resortech průmyslu, zemědělství a životního prostředí, daný napojením na koncern Agrofert.

Není důvod si myslet, že sjezd ČSSD základ těchto podmínek neschválí a že přistoupí na nedůstojnou roli fíkového listu pro stávající koalici ANO, SPD a KSČM, jež už od voleb funguje v Poslanecké sněmovně.

Podstatou ustavení vlády v demokratické zemi je jednání a vůle všech stran udělat kompromis a potlačit osobní zájmy. ČSSD je k takovému jednání připravena. Nikoliv ale za každou cenu.

Milan Chovanec, statutární místopředseda České strany sociálně demokratické

Blogy