Prohlášení ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka k otevřenému dopisu telekomunikačních operátorů

Iniciativu organizací soustředěných kolem ICT průmyslu v souvislosti s rozvojem digitalizace, který je i mojí prioritou, vítám. Jsem připraven uspořádat široké setkání nad touto problematikou za účasti všech zainteresovaných stran. Transpozice evropské směrnice se blíží k závěrům, na nichž jsme s většinou subjektů pohybujících se v ICT sektoru spolupracovali. Příslušný dokument do konce týdne odevzdáme vládě.

Obavám, že se Ministerstvu průmyslu a obchodu nepodaří vyčerpat 14 miliard korun z evropských fondů na podporu rychlého internetu, příliš nerozumím. Byl to právě tento resort, jemuž se v minulém období jako jedinému podařilo rozdělit 100 procent všech svěřených prostředků. Nevidím tedy důvod, proč by se to nemělo stát i v tomto případě.

V souvislosti s Národním plánem sítí nové generace není třeba vlamovat se do otevřených dveří, protože uvítám věcný návrh, který bude společným stanoviskem České asociace telekomunikací, telekomunikačního klastru, asociace elektronických komunikací, Výboru Nezávislého ICT průmyslu, Sdružení pro internetový rozvoj, ICT unie i Hospodářské komory či Svazu průmyslu a dopravy ČR nevyjímaje.

Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu

Blogy