Premiér B. Sobotka: Vláda zásadně zlepšila čerpání peněz z EU fondů, v tuto chvíli ještě nelze přesně kvantifikovat, kolik peněz se nevyčerpá

4. ledna 2016

Česká vláda od počátku svého mandátu považuje efektivní čerpání evropských fondů za svou prioritu. Vláda zásadně zlepšila čerpání peněz z EU fondů, od začátku loňského roku vyčerpala Česká republika z eurofondů téměř pětinu z celkové částky, kterou máme v období 2007–2013 k dispozici.

Naše vláda převzala odpovědnost až na jaře roku 2014 a nemohla tedy ovlivnit, kolik peněz se vyčerpalo v předcházejících sedmi letech. V tuto chvíli ještě nelze přesně kvantifikovat, kolik z přidělené alokace se nevyčerpá. Ještě před rokem odhady nedočerpání v letošním roce přesahovaly 85 miliard korun, nyní jsou odhady o cca 50 miliard korun nižší a finální čísla mohou být ještě nižší.

Hlavní  odpovědnost  za případné nedočerpání nesou vlády, které byly u moci během  programového  období  2007  až  2013.  Jednalo  se  o vládu premiérů Topolánka, Fischera, Nečase a Rusnoka. Díky krokům které naše vláda přijala v roce 2014, rychlost čerpání významně akcelerovala.  Již  nyní  lze  říci, že byl zcela vyčerpán operační program Podnikání a inovace. V  tempu čerpání fondů patříme v současné době spolu se Slovenskem mezi dva nejlepší  státy  ze  všech  zemí Evropské unie. Rychlost čerpání evropských fondů má pozitivní vliv na zaměstnanost a hospodářský růst.

Vláda i nadále klade velký důraz na maximální a včasné čerpání prostředků z nového  období  2014–2020,  pro  které  se  nám podařilo vyjednat téměř 650 miliard  korun.  Nechceme, aby se opakovaly chyby předchozích vlád. Všechny operační programy v tomto období již mají vypsané první výzvy. Ministerstvo pro  místní  rozvoj  bude  také nadále pravidelně předkládat vládě zprávu o čerpání fondů, aby mohla v případě komplikací flexibilně zareagovat dalšími kroky.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR


Grafy - navazují na souhrnný stav čerpání a procentní podíl je vždy vztažen k podílu EU.

Zdroj: MSC2007 k 4. 11. 2015

Blogy