Premiér B. Sobotka: Vláda zásadně zlepšila čerpání peněz z EU fondů, v tuto chvíli ještě nelze přesně kvantifikovat, kolik peněz se nevyčerpá

Česká vláda od počátku svého mandátu považuje efektivní čerpání evropských fondů za svou prioritu. Vláda zásadně zlepšila čerpání peněz z EU fondů, od začátku loňského roku vyčerpala Česká republika z eurofondů téměř pětinu z celkové částky, kterou máme v období 2007–2013 k dispozici.

Naše vláda převzala odpovědnost až na jaře roku 2014 a nemohla tedy ovlivnit, kolik peněz se vyčerpalo v předcházejících sedmi letech. V tuto chvíli ještě nelze přesně kvantifikovat, kolik z přidělené alokace se nevyčerpá. Ještě před rokem odhady nedočerpání v letošním roce přesahovaly 85 miliard korun, nyní jsou odhady o cca 50 miliard korun nižší a finální čísla mohou být ještě nižší.

Hlavní  odpovědnost  za případné nedočerpání nesou vlády, které byly u moci během  programového  období  2007  až  2013.  Jednalo  se  o vládu premiérů Topolánka, Fischera, Nečase a Rusnoka. Díky krokům které naše vláda přijala v roce 2014, rychlost čerpání významně akcelerovala.  Již  nyní  lze  říci, že byl zcela vyčerpán operační program Podnikání a inovace. V  tempu čerpání fondů patříme v současné době spolu se Slovenskem mezi dva nejlepší  státy  ze  všech  zemí Evropské unie. Rychlost čerpání evropských fondů má pozitivní vliv na zaměstnanost a hospodářský růst.

Vláda i nadále klade velký důraz na maximální a včasné čerpání prostředků z nového  období  2014–2020,  pro  které  se  nám podařilo vyjednat téměř 650 miliard  korun.  Nechceme, aby se opakovaly chyby předchozích vlád. Všechny operační programy v tomto období již mají vypsané první výzvy. Ministerstvo pro  místní  rozvoj  bude  také nadále pravidelně předkládat vládě zprávu o čerpání fondů, aby mohla v případě komplikací flexibilně zareagovat dalšími kroky.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR


Grafy - navazují na souhrnný stav čerpání a procentní podíl je vždy vztažen k podílu EU.

Zdroj: MSC2007 k 4. 11. 2015

Blogy